Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, May 26, 2022
Back

Labour ,Material Ratio Analysis For The Financial Year 2021-2022

Rs. in Lakhs
State:HARYANA District:SONIPAT Block:GANAUR
S.No Panchayat GP Level Works BP Level Works ZP Level Works Works
Component Component Component Component
Labour Material Labour Material Labour Material Labour Material
1 AGWANPUR 15.550.98 00 00 15.55(94.07) 0.98(5.93) 16.53
2 AHULANA 0.580 00 00 0.58(100) 0(0) 0.58
3 ATAIL 0.040 00 00 0.04(100) 0(0) 0.04
4 BAHDI 1.661.16 00 00 1.66(58.87) 1.16(41.13) 2.82
5 BAIN 0.120 00 00 0.12(100) 0(0) 0.12
6 BAJANA KALAN 0.130 00 00 0.13(100) 0(0) 0.13
7 BAJANA KHURD 0.060 00 00 0.06(100) 0(0) 0.06
8 BALI QUTABPUR 8.40.21 00 00 8.4(97.56) 0.21(2.44) 8.61
9 BARAUT 00 00 00 0(0) 0(0) 0
10 BARI 0.434.41 00 00 0.43(8.88) 4.41(91.12) 4.84
11 BEGA 0.020 00 00 0.02(100) 0(0) 0.02
12 BHAKHERPUR 03.12 00 00 0(0) 3.12(100) 3.12
13 BHANWER 00 00 00 0(0) 0(0) 0
14 BHOGIPUR 00 00 00 0(0) 0(0) 0
15 BHORA RASULPUR 0.260 00 00 0.26(100) 0(0) 0.26
16 BULANDPUR 00 00 00 0(0) 0(0) 0
17 CHATIA DEVA 00 00 00 0(0) 0(0) 0
18 CHIRSMI 4.3810.37 00 00 4.38(29.69) 10.37(70.31) 14.75
19 DABARPUR 0.350 00 00 0.35(100) 0(0) 0.35
20 DATAUILI 0.230 00 00 0.23(100) 0(0) 0.23
21 DUBETA 00.24 00 00 0(0) 0.24(100) 0.24
22 GARHI GULAMA 00 00 00 0(0) 0(0) 0
23 GARHI JHHAJRARA 00 00 00 0(0) 0(0) 0
24 GARHI KALAN 00 00 00 0(0) 0(0) 0
25 GHASAULI 0.180 00 00 0.18(100) 0(0) 0.18
26 GUMAR 4.133.29 00 00 4.13(55.66) 3.29(44.34) 7.42
27 KAILANA 0.730.05 00 00 0.73(93.59) 0.05(6.41) 0.78
28 KHERI GUJJAR 0.340.05 00 00 0.34(87.18) 0.05(12.82) 0.39
29 KHERI MAGA 0.040 00 00 0.04(100) 0(0) 0.04
30 KHIZERPUR AHIR 00.02 00 00 0(0) 0.02(100) 0.02
31 KHUBRU 8.890.84 00 00 8.89(91.37) 0.84(8.63) 9.73
32 LALHERI 6.380.03 00 00 6.38(99.53) 0.03(0.47) 6.41
33 MAHMUDPUR MAJRA 2.070.05 00 00 2.07(97.64) 0.05(2.36) 2.12
34 MAJRI 00 00 00 0(0) 0(0) 0
35 MOI 0.970 00 00 0.97(100) 0(0) 0.97
36 NAYA BANS 00 00 00 0(0) 0(0) 0
37 PANCHI JATAN 1.750.08 00 00 1.75(95.63) 0.08(4.37) 1.83
38 PATTI BRAHMANAN 00 00 00 0(0) 0(0) 0
39 PUGTHALA 9.080.37 00 00 9.08(96.08) 0.37(3.92) 9.45
40 PURKHAS DHIRAN 0.670 00 00 0.67(100) 0(0) 0.67
41 PURKHAS RATHI 0.593.19 00 00 0.59(15.61) 3.19(84.39) 3.78
42 RAJLU GARHI 1.970 00 00 1.97(100) 0(0) 1.97
43 REHMANA 0.310 00 00 0.31(100) 0(0) 0.31
44 SAMASPUR 00 00 00 0(0) 0(0) 0
45 SARDANA 15.178.65 00 39.560.28 54.73(85.97) 8.93(14.03) 63.66
46 SAYAN KHERA 5.170.18 00 00 5.17(96.64) 0.18(3.36) 5.35
47 SHAHKHPURA 10.250.34 00 00 10.25(96.79) 0.34(3.21) 10.59
48 SHAHPUR TAGA 00 00 00 0(0) 0(0) 0
49 SITAWALI 0.140 00 00 0.14(100) 0(0) 0.14
50 TEHA 0.410 00 00 0.41(100) 0(0) 0.41
51 TEWARI 4.70.21 00 00 4.7(95.72) 0.21(4.28) 4.91
52 UDESHIPUR 00 00 00 0(0) 0(0) 0
>> 106.1537.84 00 39.560.28 145.71(79.26) 38.12(20.74) 183.83
Report Completed

Excel View