Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 07-Jul-2022 03:49:49 PM 
Back  
Delayed Payment Detail Report
State: KARNATAKA District:VIJAYPURA Block : THALIKOTI Panchayat : TUMBAGI
S.No. Registration No. Applicant No. Applicant Name Head Of Household Msr No. Amount No. of Days Worked
1 KN-07-004-023-004/166 2 ಚನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕೋಡಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ನಾಯಕೋಡಿ 3626 2312 8
2 KN-07-004-023-004/166 3 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ನಾಯಕೋಡಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ನಾಯಕೋಡಿ 3626 2312 8
3 KN-07-004-023-004/166 4 ಚಂದ್ರಶೇಕರ ನಾಯಕೋಡಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ನಾಯಕೋಡಿ 3626 2312 8
4 KN-07-004-023-004/171 7 ಶೋಬಾ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಲಕ್ಷಿಂಬಾಯಿ ನಾಯಕೋಡಿ 3626 2312 8
5 KN-07-004-023-004/21 1 ಶಿವಮಲ್ಲ ಹುಗಾರ ಶಿವಮಲ್ಲ ಹುಗಾರ 3626 2312 8
6 KN-07-004-023-004/21 2 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಹುಗಾರ ಶಿವಮಲ್ಲ ಹುಗಾರ 3626 2312 8
7 KN-07-004-023-004/256 1 ಕಸ್ತೂರಿ ವಡ್ಡರ ಕಸ್ತೂರಿ ವಡ್ಡರ 3626 2312 8
8 KN-07-004-023-004/256 2 ಬಸಣ್ಣ ವಡ್ಡರ ಕಸ್ತೂರಿ ವಡ್ಡರ 3626 2312 8
9 KN-07-004-023-004/256 3 ನಿಂಗಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಕಸ್ತೂರಿ ವಡ್ಡರ 3626 2312 8
10 KN-07-004-023-004/257 1 ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ 3626 2312 8
11 KN-07-004-023-004/257 4 ಬರಮಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ 3626 2312 8
12 KN-07-004-023-004/320 1 ಭೀಮರಾಯ.ಮ.ಕೊಳ್ಳಿ ಭೀಮರಾಯ.ಮ.ಕೊಳ್ಳಿ 3626 2312 8
13 KN-07-004-023-004/329 2 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಬ ಕುಂಬಾರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮ ಕುಂಬಾರ 3626 2312 8
14 KN-07-004-023-004/336 2 ಭೋರಮ್ಮ ತೋಟದ ಭೀಮಣ್ಣ ರಾ ತೋಟದ 3627 2312 8
15 KN-07-004-023-004/336 3 ಸುನೀಲ ತೋಟದ ಭೀಮಣ್ಣ ರಾ ತೋಟದ 3627 2312 8
16 KN-07-004-023-004/347 1 ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ ಗುರುನಾಥ ಸಜ್ಜನ 3627 2312 8
17 KN-07-004-023-004/399 1 ಗುರಣ್ಣ ನಾವಿ ಗುರಣ್ಣ ನಾವಿ 3627 2312 8
18 KN-07-004-023-004/399 3 ದೇವೀಂದ್ರಮ್ಮ ನಾವಿ ಗುರಣ್ಣ ನಾವಿ 3627 2312 8
19 KN-07-004-023-004/399 7 ಸಿದ್ದಮ್ಮ ನಾವಿ ಗುರಣ್ಣ ನಾವಿ 3627 2312 8
20 KN-07-004-023-004/400 1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತೋಟದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತೋಟದ 3627 2312 8
21 KN-07-004-023-004/400 2 ರೇಭಾಯಿ ತೋಟದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತೋಟದ 3627 2312 8
22 KN-07-004-023-004/400 4 ಮಾಂತೇಶ ತೋಟದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತೋಟದ 3627 2312 8
23 KN-07-004-023-004/402 1 ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಗಿಲ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಗಿಲ 3629 2312 8
24 KN-07-004-023-004/402 3 ಜಯಶ್ರೀ ಕೋಗಿಲ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಗಿಲ 3629 2312 8
25 KN-07-004-023-004/403 1 ತುಳಜಾರಾಮ ತೋಟದ ತುಳಜಾರಾಮ ತೋಟದ 3627 2312 8
26 KN-07-004-023-004/43 1 ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ 3627 2312 8
27 KN-07-004-023-004/43 2 ಚನ್ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳಿ ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ 3627 2312 8
28 KN-07-004-023-004/440 2 ಮಹಾದೇವಿ ಮೌನೇಶ ಢಮನಾಳ ಮೌನೇಶ ಗುರಣ್ಣ ಢಮನಾಳ 3627 2312 8
29 KN-07-004-023-004/542 2 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಜೀರ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಸಂಗಪ್ಪ ಜೀರ 3629 2312 8
30 KN-07-004-023-004/558 1 ನಿಂಗನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ನಿಂಗನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಕಂಚಲಕಾಯಿ 3629 2312 8
31 KN-07-004-023-004/558 2 ನಾಗಮ್ಮ ನಿಂಗನಗೌಡ ಕಂಚಲಕಾಯಿ ನಿಂಗನಗೌಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಕಂಚಲಕಾಯಿ 3629 2312 8
32 KN-07-004-023-004/571 1 ಅಶೋಕ ತುಳಜಾರಾಮ ಪತಂಗ ಅಶೋಕ ತುಳಜಾರಾಮ ಪತಂಗ 3629 2312 8
33 KN-07-004-023-004/571 2 ಶಿವಲೀಲಾ ಅಶೋಕ ಪತಂಗ ಅಶೋಕ ತುಳಜಾರಾಮ ಪತಂಗ 3629 2312 8
34 KN-07-004-023-004/584 1 ಅಂದಾನೆಪ್ಪ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ನಾಗಮೂತಿ ಅಂದಾನೆಪ್ಪ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ನಾಗಮೂತಿ 3629 2312 8
35 KN-07-004-023-004/584 2 ಭಾರತಿ ಅಂದಾನೆಪ್ಪ ನಾಗಮೂತಿ ಅಂದಾನೆಪ್ಪ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ನಾಗಮೂತಿ 3629 2312 8
36 KN-07-004-023-004/584 4 ಗಂಗಮ್ಮ ಸಿದ್ದಣ ನಾಗಮೂತಿ ಅಂದಾನೆಪ್ಪ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ನಾಗಮೂತಿ 3629 2312 8
37 KN-07-004-023-004/7 1 ಯಮನಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಯಮನಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ 3629 2312 8
38 KN-07-004-023-004/7 2 ಕಾಂತಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ ಯಮನಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ 3629 2312 8
39 KN-07-004-023-004/7 3 ಈರಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಯಮನಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ 3629 2312 8
Excel View