Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 07-Jul-2022 04:16:37 PM 
Back  
Delayed Payment Detail Report
State: KARNATAKA District:VIJAYPURA Block : THALIKOTI Panchayat : BOMMANAHALLI
S.No. Registration No. Applicant No. Applicant Name Head Of Household Msr No. Amount No. of Days Worked
1 KN-07-004-003-004/256 1 ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಜತೆಪ್ಪ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಜತೆಪ್ಪ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ 11869 1734 6
2 KN-07-004-003-004/256 2 ರೇಣುಕಾ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಜತೆಪ್ಪ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ 11869 1734 6
3 KN-07-004-003-004/257 3 ಈರಣ್ಣ ರಂಜಣಗಿ ರಾಚಪ್ಪ ಬಲಭೀಮಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 1352 1734 6
4 KN-07-004-003-004/257 3 ಈರಣ್ಣ ರಂಜಣಗಿ ರಾಚಪ್ಪ ಬಲಭೀಮಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 1761 1734 6
5 KN-07-004-003-004/257 4 ನಿರ್ಮಲಾ ರಂಜಣಗಿ ರಾಚಪ್ಪ ಬಲಭೀಮಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 1352 1734 6
6 KN-07-004-003-004/257 4 ನಿರ್ಮಲಾ ರಂಜಣಗಿ ರಾಚಪ್ಪ ಬಲಭೀಮಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 1761 1734 6
7 KN-07-004-003-004/258 5 ಬಸವರಾಜ ರಂಜಣಗಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ರಂಜಣಗಿ 1352 1734 6
8 KN-07-004-003-004/258 5 ಬಸವರಾಜ ರಂಜಣಗಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ರಂಜಣಗಿ 1761 1734 6
9 KN-07-004-003-004/258 6 ಸುಧಾರಾಣಿ ಬಸವರಾಜ ರಂಜಣಗಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ರಂಜಣಗಿ 1352 1734 6
10 KN-07-004-003-004/258 6 ಸುಧಾರಾಣಿ ಬಸವರಾಜ ರಂಜಣಗಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ರಂಜಣಗಿ 1761 1734 6
11 KN-07-004-003-004/258 6 ಸುಧಾರಾಣಿ ಬಸವರಾಜ ರಂಜಣಗಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ರಂಜಣಗಿ 10610 1734 6
12 KN-07-004-003-004/258 6 ಸುಧಾರಾಣಿ ಬಸವರಾಜ ರಂಜಣಗಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ರಂಜಣಗಿ 10810 1734 6
13 KN-07-004-003-004/258 6 ಸುಧಾರಾಣಿ ಬಸವರಾಜ ರಂಜಣಗಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ರಂಜಣಗಿ 11329 1734 6
14 KN-07-004-003-004/262 1 ಈರಮ್ಮ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ವಡಗೇರಿ ಈರಮ್ಮ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ವಡಗೇರಿ 2757 1734 6
15 KN-07-004-003-004/262 1 ಈರಮ್ಮ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ವಡಗೇರಿ ಈರಮ್ಮ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ವಡಗೇರಿ 3397 1734 6
16 KN-07-004-003-004/262 1 ಈರಮ್ಮ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ವಡಗೇರಿ ಈರಮ್ಮ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ವಡಗೇರಿ 3713 1734 6
17 KN-07-004-003-004/262 1 ಈರಮ್ಮ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ವಡಗೇರಿ ಈರಮ್ಮ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ವಡಗೇರಿ 4503 1734 6
18 KN-07-004-003-004/268 1 ಈರಮ್ಮ ಮುರುಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಈರಮ್ಮ ಮುರುಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ 1564 1734 6
19 KN-07-004-003-004/268 1 ಈರಮ್ಮ ಮುರುಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಈರಮ್ಮ ಮುರುಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ 1760 1734 6
20 KN-07-004-003-004/268 1 ಈರಮ್ಮ ಮುರುಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಈರಮ್ಮ ಮುರುಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ 10610 1734 6
21 KN-07-004-003-004/268 1 ಈರಮ್ಮ ಮುರುಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಈರಮ್ಮ ಮುರುಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ 10810 1734 6
22 KN-07-004-003-004/268 1 ಈರಮ್ಮ ಮುರುಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಈರಮ್ಮ ಮುರುಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ 11329 1734 6
23 KN-07-004-003-004/270 1 ವೀರೇಶ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ ವೀರೇಶ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 11867 1734 6
24 KN-07-004-003-004/276 1 ನಾಗಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 9860 1734 6
25 KN-07-004-003-004/276 1 ನಾಗಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 10121 1734 6
26 KN-07-004-003-004/276 1 ನಾಗಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 10357 1734 6
27 KN-07-004-003-004/276 1 ನಾಗಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 10737 1734 6
28 KN-07-004-003-004/276 1 ನಾಗಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 12116 1734 6
29 KN-07-004-003-004/276 2 ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇಸಾಯಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 9860 1734 6
30 KN-07-004-003-004/276 2 ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇಸಾಯಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 10121 1734 6
31 KN-07-004-003-004/276 2 ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇಸಾಯಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 10357 1734 6
32 KN-07-004-003-004/276 3 ಭೀಮಾಶಂಕರ ದೇಸಾಯಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 2757 1734 6
33 KN-07-004-003-004/276 3 ಭೀಮಾಶಂಕರ ದೇಸಾಯಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 3397 1734 6
34 KN-07-004-003-004/276 3 ಭೀಮಾಶಂಕರ ದೇಸಾಯಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 3713 1734 6
35 KN-07-004-003-004/276 3 ಭೀಮಾಶಂಕರ ದೇಸಾಯಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 4503 1734 6
36 KN-07-004-003-004/276 3 ಭೀಮಾಶಂಕರ ದೇಸಾಯಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 9860 1734 6
37 KN-07-004-003-004/276 3 ಭೀಮಾಶಂಕರ ದೇಸಾಯಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 10121 1734 6
38 KN-07-004-003-004/276 3 ಭೀಮಾಶಂಕರ ದೇಸಾಯಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅಮರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 10357 1734 6
39 KN-07-004-003-004/277 1 ನೀಲಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಕುಳಗೇರಿ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಕುಳಗೇರಿ 12772 1734 6
40 KN-07-004-003-004/278 1 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ 2757 1734 6
41 KN-07-004-003-004/278 1 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ 3397 1734 6
42 KN-07-004-003-004/278 1 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ 3713 1734 6
43 KN-07-004-003-004/278 1 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ 4503 1734 6
44 KN-07-004-003-004/278 1 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ 9860 1734 6
45 KN-07-004-003-004/278 1 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ 10121 1734 6
46 KN-07-004-003-004/278 1 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ 10357 1734 6
47 KN-07-004-003-004/278 1 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ 10737 1734 6
48 KN-07-004-003-004/278 1 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ 11160 1734 6
49 KN-07-004-003-004/278 1 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ 11677 1734 6
50 KN-07-004-003-004/278 1 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ 12772 1734 6
51 KN-07-004-003-004/279 1 ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಕುಕನೂರ ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಕುಕನೂರ 9860 1734 6
52 KN-07-004-003-004/279 1 ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಕುಕನೂರ ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಕುಕನೂರ 10121 1734 6
53 KN-07-004-003-004/279 1 ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಕುಕನೂರ ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಕುಕನೂರ 10357 1734 6
54 KN-07-004-003-004/279 1 ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಕುಕನೂರ ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಕುಕನೂರ 10737 1734 6
55 KN-07-004-003-004/279 1 ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಕುಕನೂರ ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಕುಕನೂರ 12772 1734 6
56 KN-07-004-003-004/281 1 ನಾಗಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಾಗಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 4503 1734 6
57 KN-07-004-003-004/281 1 ನಾಗಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಾಗಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 9860 1734 6
58 KN-07-004-003-004/281 1 ನಾಗಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಾಗಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 10121 1734 6
59 KN-07-004-003-004/281 1 ನಾಗಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಾಗಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 10357 1734 6
60 KN-07-004-003-004/281 1 ನಾಗಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಾಗಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 12113 1734 6
61 KN-07-004-003-004/281 2 ಶಾರದಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಾಗಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 2757 1734 6
62 KN-07-004-003-004/281 2 ಶಾರದಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಾಗಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 3397 1734 6
63 KN-07-004-003-004/281 2 ಶಾರದಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಾಗಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 3713 1734 6
64 KN-07-004-003-004/281 2 ಶಾರದಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಾಗಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 4503 1734 6
65 KN-07-004-003-004/281 2 ಶಾರದಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಾಗಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 9860 1734 6
66 KN-07-004-003-004/281 2 ಶಾರದಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಾಗಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 10121 1734 6
67 KN-07-004-003-004/281 2 ಶಾರದಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಾಗಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 10357 1734 6
68 KN-07-004-003-004/281 2 ಶಾರದಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಾಗಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 12113 1734 6
69 KN-07-004-003-004/281 2 ಶಾರದಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಾಗಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 12546 1734 6
70 KN-07-004-003-004/282 1 ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 2757 1734 6
71 KN-07-004-003-004/282 1 ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 3397 1734 6
72 KN-07-004-003-004/282 1 ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 3713 1734 6
73 KN-07-004-003-004/282 1 ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 4503 1734 6
74 KN-07-004-003-004/282 1 ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 9860 1734 6
75 KN-07-004-003-004/282 1 ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 10121 1734 6
76 KN-07-004-003-004/282 1 ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 10357 1734 6
77 KN-07-004-003-004/282 1 ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 11160 1734 6
78 KN-07-004-003-004/282 1 ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 11677 1734 6
79 KN-07-004-003-004/282 1 ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 12772 1734 6
80 KN-07-004-003-004/253 7 ರಸೂಲಬಿ ನದಾಫ ಮದನಸಾ ನದಾಫ 9860 1734 6
81 KN-07-004-003-004/253 7 ರಸೂಲಬಿ ನದಾಫ ಮದನಸಾ ನದಾಫ 10121 1734 6
82 KN-07-004-003-004/253 7 ರಸೂಲಬಿ ನದಾಫ ಮದನಸಾ ನದಾಫ 10357 1734 6
83 KN-07-004-003-004/253 7 ರಸೂಲಬಿ ನದಾಫ ಮದನಸಾ ನದಾಫ 10737 1734 6
84 KN-07-004-003-004/253 7 ರಸೂಲಬಿ ನದಾಫ ಮದನಸಾ ನದಾಫ 12772 1734 6
85 KN-07-004-003-004/252 1 ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 2757 1734 6
86 KN-07-004-003-004/252 1 ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 3397 1734 6
87 KN-07-004-003-004/252 1 ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 3713 1734 6
88 KN-07-004-003-004/252 1 ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 4503 1734 6
89 KN-07-004-003-004/252 1 ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 9860 1734 6
90 KN-07-004-003-004/252 1 ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 10121 1734 6
91 KN-07-004-003-004/252 2 ಮಹಾದೇವಿ ದೇಸಾಯಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 2757 1734 6
92 KN-07-004-003-004/252 2 ಮಹಾದೇವಿ ದೇಸಾಯಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 3397 1734 6
93 KN-07-004-003-004/252 2 ಮಹಾದೇವಿ ದೇಸಾಯಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 3713 1734 6
94 KN-07-004-003-004/252 2 ಮಹಾದೇವಿ ದೇಸಾಯಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 4503 1734 6
95 KN-07-004-003-004/252 3 ಶ್ರೀದೇವಿ ದೇಸಾಯಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 2757 1734 6
96 KN-07-004-003-004/252 3 ಶ್ರೀದೇವಿ ದೇಸಾಯಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 3397 1734 6
97 KN-07-004-003-004/252 3 ಶ್ರೀದೇವಿ ದೇಸಾಯಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 3713 1734 6
98 KN-07-004-003-004/252 3 ಶ್ರೀದೇವಿ ದೇಸಾಯಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 4503 1734 6
99 KN-07-004-003-004/250 1 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕೋರಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕೋರಿ 5575 1734 6
100 KN-07-004-003-004/250 1 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕೋರಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕೋರಿ 6354 1734 6
101 KN-07-004-003-004/250 1 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕೋರಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕೋರಿ 12116 1734 6
102 KN-07-004-003-004/250 3 ಬಸವರಾಜ ಕೋರಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕೋರಿ 5575 1734 6
103 KN-07-004-003-004/250 3 ಬಸವರಾಜ ಕೋರಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕೋರಿ 6354 1734 6
104 KN-07-004-003-004/250 3 ಬಸವರಾಜ ಕೋರಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕೋರಿ 12116 1734 6
105 KN-07-004-003-004/243 2 ಬಸಮ್ಮ ಕಲ್ಲೂರ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಕಲ್ಲೂರ 12546 1734 6
106 KN-07-004-003-004/242 1 ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 2757 1734 6
107 KN-07-004-003-004/242 1 ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 3397 1734 6
108 KN-07-004-003-004/242 1 ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 3713 1734 6
109 KN-07-004-003-004/242 1 ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 4503 1734 6
110 KN-07-004-003-004/242 1 ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 9860 1734 6
111 KN-07-004-003-004/242 1 ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 10121 1734 6
112 KN-07-004-003-004/242 1 ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 10357 1734 6
113 KN-07-004-003-004/242 1 ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 11160 1734 6
114 KN-07-004-003-004/242 1 ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 11677 1734 6
115 KN-07-004-003-004/242 1 ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 12772 1734 6
116 KN-07-004-003-004/240 1 ಲಲಿತಾ ಕರಿಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಲಲಿತಾ ಕರಿಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 12113 1734 6
117 KN-07-004-003-004/239 1 ದಾನಮ್ಮ ಬ ವಡಗೇರಿ ದಾನಮ್ಮ ಬ ವಡಗೇರಿ 2757 1734 6
118 KN-07-004-003-004/239 1 ದಾನಮ್ಮ ಬ ವಡಗೇರಿ ದಾನಮ್ಮ ಬ ವಡಗೇರಿ 3397 1734 6
119 KN-07-004-003-004/239 1 ದಾನಮ್ಮ ಬ ವಡಗೇರಿ ದಾನಮ್ಮ ಬ ವಡಗೇರಿ 3713 1734 6
120 KN-07-004-003-004/239 1 ದಾನಮ್ಮ ಬ ವಡಗೇರಿ ದಾನಮ್ಮ ಬ ವಡಗೇರಿ 9860 1734 6
121 KN-07-004-003-004/239 1 ದಾನಮ್ಮ ಬ ವಡಗೇರಿ ದಾನಮ್ಮ ಬ ವಡಗೇರಿ 10121 1734 6
122 KN-07-004-003-004/239 1 ದಾನಮ್ಮ ಬ ವಡಗೇರಿ ದಾನಮ್ಮ ಬ ವಡಗೇರಿ 10357 1734 6
123 KN-07-004-003-004/239 1 ದಾನಮ್ಮ ಬ ವಡಗೇರಿ ದಾನಮ್ಮ ಬ ವಡಗೇರಿ 11160 1734 6
124 KN-07-004-003-004/239 1 ದಾನಮ್ಮ ಬ ವಡಗೇರಿ ದಾನಮ್ಮ ಬ ವಡಗೇರಿ 11677 1734 6
125 KN-07-004-003-004/239 1 ದಾನಮ್ಮ ಬ ವಡಗೇರಿ ದಾನಮ್ಮ ಬ ವಡಗೇರಿ 12772 1734 6
126 KN-07-004-003-004/238 1 ಅಡಿವೆಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವಡಿಗೇರಿ ಅಡಿವೆಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವಡಿಗೇರಿ 12772 1734 6
127 KN-07-004-003-004/233 2 ರಾಧಾಬಾಯಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ 11868 1734 6
128 KN-07-004-003-004/232 2 ಪಾರ್ವತಿ ಕುಕನೂರ ಬಲಭೀಮ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕುಕನೂರ 9860 1734 6
129 KN-07-004-003-004/232 2 ಪಾರ್ವತಿ ಕುಕನೂರ ಬಲಭೀಮ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕುಕನೂರ 10121 1734 6
130 KN-07-004-003-004/232 2 ಪಾರ್ವತಿ ಕುಕನೂರ ಬಲಭೀಮ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕುಕನೂರ 10357 1734 6
131 KN-07-004-003-004/232 2 ಪಾರ್ವತಿ ಕುಕನೂರ ಬಲಭೀಮ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕುಕನೂರ 11160 1734 6
132 KN-07-004-003-004/232 2 ಪಾರ್ವತಿ ಕುಕನೂರ ಬಲಭೀಮ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕುಕನೂರ 11677 1734 6
133 KN-07-004-003-004/232 2 ಪಾರ್ವತಿ ಕುಕನೂರ ಬಲಭೀಮ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕುಕನೂರ 12772 1734 6
134 KN-07-004-003-004/223 1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗಣೇಶಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗಣೇಶಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 1564 1734 6
135 KN-07-004-003-004/223 1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗಣೇಶಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗಣೇಶಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 1760 1734 6
136 KN-07-004-003-004/223 2 ಈಶ್ರರಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗಣೇಶಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 1564 1734 6
137 KN-07-004-003-004/223 2 ಈಶ್ರರಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗಣೇಶಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 1760 578 2
138 KN-07-004-003-004/223 2 ಈಶ್ರರಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗಣೇಶಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 5572 1734 6
139 KN-07-004-003-004/223 2 ಈಶ್ರರಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗಣೇಶಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 6550 1734 6
140 KN-07-004-003-004/223 2 ಈಶ್ರರಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗಣೇಶಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 10810 1734 6
141 KN-07-004-003-004/223 2 ಈಶ್ರರಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗಣೇಶಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 11329 1734 6
142 KN-07-004-003-004/223 2 ಈಶ್ರರಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗಣೇಶಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 12115 1734 6
143 KN-07-004-003-004/222 1 ಬಲಭೀಮ ಬ ದೊಡಮನಿ ಬಲಭೀಮ ದೊಡಮನಿ 3234 1734 6
144 KN-07-004-003-004/222 2 ತಿಪ್ಪವ್ವ ದೊಡಮನಿ ಬಲಭೀಮ ದೊಡಮನಿ 3234 1734 6
145 KN-07-004-003-004/222 2 ತಿಪ್ಪವ್ವ ದೊಡಮನಿ ಬಲಭೀಮ ದೊಡಮನಿ 3747 1734 6
146 KN-07-004-003-004/222 2 ತಿಪ್ಪವ್ವ ದೊಡಮನಿ ಬಲಭೀಮ ದೊಡಮನಿ 10611 1734 6
147 KN-07-004-003-004/222 2 ತಿಪ್ಪವ್ವ ದೊಡಮನಿ ಬಲಭೀಮ ದೊಡಮನಿ 10808 1734 6
148 KN-07-004-003-004/216 1 ಕಾಶಿನಾಥ ಸಿ ರಂಜಣಗಿ ಕಾಶಿನಾಥ ರಂಜಣಗಿ 1564 1734 6
149 KN-07-004-003-004/216 1 ಕಾಶಿನಾಥ ಸಿ ರಂಜಣಗಿ ಕಾಶಿನಾಥ ರಂಜಣಗಿ 1760 1734 6
150 KN-07-004-003-004/216 1 ಕಾಶಿನಾಥ ಸಿ ರಂಜಣಗಿ ಕಾಶಿನಾಥ ರಂಜಣಗಿ 5572 1734 6
151 KN-07-004-003-004/216 1 ಕಾಶಿನಾಥ ಸಿ ರಂಜಣಗಿ ಕಾಶಿನಾಥ ರಂಜಣಗಿ 6550 1734 6
152 KN-07-004-003-004/216 1 ಕಾಶಿನಾಥ ಸಿ ರಂಜಣಗಿ ಕಾಶಿನಾಥ ರಂಜಣಗಿ 10810 1734 6
153 KN-07-004-003-004/216 1 ಕಾಶಿನಾಥ ಸಿ ರಂಜಣಗಿ ಕಾಶಿನಾಥ ರಂಜಣಗಿ 11329 1734 6
154 KN-07-004-003-004/216 1 ಕಾಶಿನಾಥ ಸಿ ರಂಜಣಗಿ ಕಾಶಿನಾಥ ರಂಜಣಗಿ 12113 1734 6
155 KN-07-004-003-004/216 2 ಸುವರ್ಣ ಕಾ ರಂಜಣಗಿ ಕಾಶಿನಾಥ ರಂಜಣಗಿ 1564 1734 6
156 KN-07-004-003-004/216 2 ಸುವರ್ಣ ಕಾ ರಂಜಣಗಿ ಕಾಶಿನಾಥ ರಂಜಣಗಿ 1760 1734 6
157 KN-07-004-003-004/216 2 ಸುವರ್ಣ ಕಾ ರಂಜಣಗಿ ಕಾಶಿನಾಥ ರಂಜಣಗಿ 5572 1734 6
158 KN-07-004-003-004/216 2 ಸುವರ್ಣ ಕಾ ರಂಜಣಗಿ ಕಾಶಿನಾಥ ರಂಜಣಗಿ 6550 1734 6
159 KN-07-004-003-004/216 2 ಸುವರ್ಣ ಕಾ ರಂಜಣಗಿ ಕಾಶಿನಾಥ ರಂಜಣಗಿ 10810 1734 6
160 KN-07-004-003-004/216 2 ಸುವರ್ಣ ಕಾ ರಂಜಣಗಿ ಕಾಶಿನಾಥ ರಂಜಣಗಿ 11329 1734 6
161 KN-07-004-003-004/216 2 ಸುವರ್ಣ ಕಾ ರಂಜಣಗಿ ಕಾಶಿನಾಥ ರಂಜಣಗಿ 12113 1734 6
162 KN-07-004-003-004/215 2 ಬಸಮ್ಮ ರಂಜಣಗಿ ರವೀಂದ್ರ ಬಲಭೀಮಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 1564 1734 6
163 KN-07-004-003-004/215 2 ಬಸಮ್ಮ ರಂಜಣಗಿ ರವೀಂದ್ರ ಬಲಭೀಮಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 1760 1734 6
164 KN-07-004-003-004/212 4 ನೀಲಮ್ಮ ಬೂದಿಹಾಳ ಯಮನಪ್ಪ ಬ ಬೂದಿಹಾಳ 12546 1734 6
165 KN-07-004-003-004/207 1 ಬಸವರಾಜ ಶಳ್ಳಗಿ ಬಸವರಾಜ ಶಳ್ಳಗಿ 11869 1734 6
166 KN-07-004-003-004/205 4 ಬಸವರಾಜ ತಿಪ್ಪಣ ಸ ತಾಳಿಕೋಟಿ 1352 1734 6
167 KN-07-004-003-004/205 4 ಬಸವರಾಜ ತಿಪ್ಪಣ ಸ ತಾಳಿಕೋಟಿ 1761 1734 6
168 KN-07-004-003-004/201 2 ಬಸಮ್ಮ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಮ ಬೂದಿಹಾಳ 9860 1734 6
169 KN-07-004-003-004/201 2 ಬಸಮ್ಮ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಮ ಬೂದಿಹಾಳ 10121 1734 6
170 KN-07-004-003-004/19 1 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲಬುರ್ಗಿ 12113 1734 6
171 KN-07-004-003-004/18 4 ರೇಣುಕಾ ದೇಸಾಯಿ ಬಸಣ್ಣ ದೇಸಾಯಿ 5575 1734 6
172 KN-07-004-003-004/18 4 ರೇಣುಕಾ ದೇಸಾಯಿ ಬಸಣ್ಣ ದೇಸಾಯಿ 6354 1734 6
173 KN-07-004-003-004/170 2 ಸರಸ್ವತಿ ಪ ಸಿಂದಗಿರಿ ಪರಮಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಸಿಂದಗಿರಿ 5575 1734 6
174 KN-07-004-003-004/170 2 ಸರಸ್ವತಿ ಪ ಸಿಂದಗಿರಿ ಪರಮಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಸಿಂದಗಿರಿ 6354 1734 6
175 KN-07-004-003-004/170 4 ನಿಂಗಮ್ಮ ಸಿಂದಗಿರಿ ಪರಮಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಸಿಂದಗಿರಿ 5575 1734 6
176 KN-07-004-003-004/170 4 ನಿಂಗಮ್ಮ ಸಿಂದಗಿರಿ ಪರಮಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಸಿಂದಗಿರಿ 6354 1734 6
177 KN-07-004-003-004/17 4 ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ ಬೂದಿಹಾಳ ಈರಣ್ಣ ಬೂದಿಹಾಳ 11160 1734 6
178 KN-07-004-003-004/17 4 ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ ಬೂದಿಹಾಳ ಈರಣ್ಣ ಬೂದಿಹಾಳ 11677 1734 6
179 KN-07-004-003-004/17 4 ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ ಬೂದಿಹಾಳ ಈರಣ್ಣ ಬೂದಿಹಾಳ 12281 1734 6
180 KN-07-004-003-004/17 4 ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ ಬೂದಿಹಾಳ ಈರಣ್ಣ ಬೂದಿಹಾಳ 12772 1734 6
181 KN-07-004-003-004/168 1 ಸಂಗಮೇಶ ಗುರಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ ಸಂಗಮೇಶ ಗುರಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 1564 1734 6
182 KN-07-004-003-004/168 1 ಸಂಗಮೇಶ ಗುರಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ ಸಂಗಮೇಶ ಗುರಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 1760 1734 6
183 KN-07-004-003-004/168 1 ಸಂಗಮೇಶ ಗುರಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ ಸಂಗಮೇಶ ಗುರಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 5572 1734 6
184 KN-07-004-003-004/163 1 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ 3234 1734 6
185 KN-07-004-003-004/163 1 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ 6350 1734 6
186 KN-07-004-003-004/163 2 ರೇಣುಕಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ 3234 1734 6
187 KN-07-004-003-004/163 2 ರೇಣುಕಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ 3747 1734 6
188 KN-07-004-003-004/125 1 ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ 3234 1734 6
189 KN-07-004-003-004/125 1 ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ 3747 1734 6
190 KN-07-004-003-004/125 1 ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ 6353 1734 6
191 KN-07-004-003-004/125 1 ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ 10611 1734 6
192 KN-07-004-003-004/125 1 ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ 10808 1734 6
193 KN-07-004-003-004/125 5 ರಾಜಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟಮನಿ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ 3234 1734 6
194 KN-07-004-003-004/125 5 ರಾಜಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟಮನಿ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ 3747 1734 6
195 KN-07-004-003-004/125 5 ರಾಜಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟಮನಿ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ 6353 1734 6
196 KN-07-004-003-004/125 5 ರಾಜಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟಮನಿ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ 10611 1734 6
197 KN-07-004-003-004/125 5 ರಾಜಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟಮನಿ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ 10808 1734 6
198 KN-07-004-003-004/125 6 ರಾಘವೆಂದ್ರ ಕಟ್ಟಮನಿ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ 3234 1734 6
199 KN-07-004-003-004/125 6 ರಾಘವೆಂದ್ರ ಕಟ್ಟಮನಿ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ 3747 1734 6
200 KN-07-004-003-004/125 6 ರಾಘವೆಂದ್ರ ಕಟ್ಟಮನಿ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ 6353 1734 6
201 KN-07-004-003-004/125 6 ರಾಘವೆಂದ್ರ ಕಟ್ಟಮನಿ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ 10611 1734 6
202 KN-07-004-003-004/125 6 ರಾಘವೆಂದ್ರ ಕಟ್ಟಮನಿ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ 10808 1734 6
203 KN-07-004-003-004/125 9 ರೇಶ್ಮಾ ಶಿವಶಂಕರ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ 10611 1734 6
204 KN-07-004-003-004/125 9 ರೇಶ್ಮಾ ಶಿವಶಂಕರ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿ ಕಟ್ಟಮನಿ 10808 289 1
205 KN-07-004-003-004/10 2 ಬಸಮ್ಮ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಶಿವಪ್ಪ ಕಲಬುರ್ಗಿ 5575 1734 6
206 KN-07-004-003-004/10 2 ಬಸಮ್ಮ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಶಿವಪ್ಪ ಕಲಬುರ್ಗಿ 6354 1734 6
207 KN-07-004-003-004/284 2 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮಠ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ 2757 1734 6
208 KN-07-004-003-004/284 2 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮಠ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ 3397 1734 6
209 KN-07-004-003-004/284 2 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮಠ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ 3713 1734 6
210 KN-07-004-003-004/284 2 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮಠ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ 4503 1734 6
211 KN-07-004-003-004/284 3 ಸಂಗೀತಾ ರಾಚಯ್ಯ ಮಠ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ 12282 1734 6
212 KN-07-004-003-004/284 3 ಸಂಗೀತಾ ರಾಚಯ್ಯ ಮಠ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ 12773 1734 6
213 KN-07-004-003-004/290 1 ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಕುಳಗೇರಿ ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಕುಳಗೇರಿ 10737 1734 6
214 KN-07-004-003-004/290 1 ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಕುಳಗೇರಿ ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಕುಳಗೇರಿ 12546 1734 6
215 KN-07-004-003-004/295 1 ಸಂಗನಬಸಪ್ಪ ಅಂಬ್ರಪ್ಪ ಗೋಗಿ ಸಂಗನಬಸಪ್ಪ ಅಂಬ್ರಪ್ಪ ಗೋಗಿ 11869 1734 6
216 KN-07-004-003-004/296 1 ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ 2757 1734 6
217 KN-07-004-003-004/296 1 ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ 3397 1734 6
218 KN-07-004-003-004/296 1 ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ 3713 1734 6
219 KN-07-004-003-004/296 1 ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ 4503 1734 6
220 KN-07-004-003-004/296 1 ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ 9860 1734 6
221 KN-07-004-003-004/296 1 ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ 10123 1734 6
222 KN-07-004-003-004/296 1 ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ 10358 1734 6
223 KN-07-004-003-004/296 1 ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ 10575 1734 6
224 KN-07-004-003-004/296 1 ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ 11160 1734 6
225 KN-07-004-003-004/296 1 ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ 11677 1734 6
226 KN-07-004-003-004/296 1 ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿದರಕುಂದಿ 12773 1734 6
227 KN-07-004-003-004/3 1 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ 5575 1734 6
228 KN-07-004-003-004/3 1 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ 6354 1734 6
229 KN-07-004-003-004/3 1 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ 11867 1734 6
230 KN-07-004-003-004/3 3 ಸಿದ್ದಮ್ಮ ವಾಲಿಕಾರ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ 5575 1734 6
231 KN-07-004-003-004/3 3 ಸಿದ್ದಮ್ಮ ವಾಲಿಕಾರ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ 6354 1734 6
232 KN-07-004-003-004/3 3 ಸಿದ್ದಮ್ಮ ವಾಲಿಕಾರ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ 11867 1734 6
233 KN-07-004-003-004/301 1 ಮಹಾದೇವಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಂಡಗೂಳಿ 2757 1734 6
234 KN-07-004-003-004/301 1 ಮಹಾದೇವಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಂಡಗೂಳಿ 3397 1734 6
235 KN-07-004-003-004/301 1 ಮಹಾದೇವಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಂಡಗೂಳಿ 3713 1734 6
236 KN-07-004-003-004/301 1 ಮಹಾದೇವಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಂಡಗೂಳಿ 4503 1734 6
237 KN-07-004-003-004/301 1 ಮಹಾದೇವಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಂಡಗೂಳಿ 12773 1734 6
238 KN-07-004-003-004/304 1 ಅಂಬ್ರಯ್ಯ ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮಠ ಅಂಬ್ರಯ್ಯ ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮಠ 11867 1734 6
239 KN-07-004-003-004/304 2 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಅ ಮಠ ಅಂಬ್ರಯ್ಯ ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮಠ 11867 1734 6
240 KN-07-004-003-004/305 1 ರೇಖಾ ಭೀಮಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ರೇಖಾ ಭೀಮಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 3234 1734 6
241 KN-07-004-003-004/305 1 ರೇಖಾ ಭೀಮಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ರೇಖಾ ಭೀಮಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 3747 1734 6
242 KN-07-004-003-004/305 1 ರೇಖಾ ಭೀಮಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ರೇಖಾ ಭೀಮಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 6351 1734 6
243 KN-07-004-003-004/308 1 ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 2757 1734 6
244 KN-07-004-003-004/308 1 ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 3397 1734 6
245 KN-07-004-003-004/308 1 ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 3713 1734 6
246 KN-07-004-003-004/308 1 ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 4503 1734 6
247 KN-07-004-003-004/308 1 ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 9860 1734 6
248 KN-07-004-003-004/308 1 ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 10123 1734 6
249 KN-07-004-003-004/308 1 ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 10358 1734 6
250 KN-07-004-003-004/308 1 ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 10575 1734 6
251 KN-07-004-003-004/308 2 ಅಂಬ್ರೀಶ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 2757 1734 6
252 KN-07-004-003-004/308 2 ಅಂಬ್ರೀಶ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 3397 1734 6
253 KN-07-004-003-004/308 2 ಅಂಬ್ರೀಶ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 3713 1734 6
254 KN-07-004-003-004/308 2 ಅಂಬ್ರೀಶ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 4503 1734 6
255 KN-07-004-003-004/308 2 ಅಂಬ್ರೀಶ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 9860 1734 6
256 KN-07-004-003-004/308 2 ಅಂಬ್ರೀಶ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 10123 1734 6
257 KN-07-004-003-004/308 2 ಅಂಬ್ರೀಶ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 10358 1734 6
258 KN-07-004-003-004/309 1 ಬಸಮ್ಮ ಗುರುಸಂಗಯ್ಯ ಮಠ ಬಸಮ್ಮ ಗುರುಸಂಗಯ್ಯ ಮಠ 10357 1734 6
259 KN-07-004-003-004/309 1 ಬಸಮ್ಮ ಗುರುಸಂಗಯ್ಯ ಮಠ ಬಸಮ್ಮ ಗುರುಸಂಗಯ್ಯ ಮಠ 11160 1734 6
260 KN-07-004-003-004/309 1 ಬಸಮ್ಮ ಗುರುಸಂಗಯ್ಯ ಮಠ ಬಸಮ್ಮ ಗುರುಸಂಗಯ್ಯ ಮಠ 11677 1734 6
261 KN-07-004-003-004/309 1 ಬಸಮ್ಮ ಗುರುಸಂಗಯ್ಯ ಮಠ ಬಸಮ್ಮ ಗುರುಸಂಗಯ್ಯ ಮಠ 12282 1734 6
262 KN-07-004-003-004/309 1 ಬಸಮ್ಮ ಗುರುಸಂಗಯ್ಯ ಮಠ ಬಸಮ್ಮ ಗುರುಸಂಗಯ್ಯ ಮಠ 12773 1734 6
263 KN-07-004-003-004/31 1 ನಿಂಗಣ್ಣ ಕುಕನೂರ ನಿಂಗಣ್ಣ ಕುಕನೂರ 3234 1734 6
264 KN-07-004-003-004/31 1 ನಿಂಗಣ್ಣ ಕುಕನೂರ ನಿಂಗಣ್ಣ ಕುಕನೂರ 6351 1734 6
265 KN-07-004-003-004/31 2 ಚನ್ನಮ್ಮ ಕುಕನೂರ ನಿಂಗಣ್ಣ ಕುಕನೂರ 3234 1734 6
266 KN-07-004-003-004/31 2 ಚನ್ನಮ್ಮ ಕುಕನೂರ ನಿಂಗಣ್ಣ ಕುಕನೂರ 6351 1734 6
267 KN-07-004-003-004/310 1 ನಾಗಮ್ಮ ಗುರುಶಾಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ನಾಗಮ್ಮ ಗುರುಶಾಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 10357 1734 6
268 KN-07-004-003-004/310 1 ನಾಗಮ್ಮ ಗುರುಶಾಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ನಾಗಮ್ಮ ಗುರುಶಾಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 11868 1734 6
269 KN-07-004-003-004/310 1 ನಾಗಮ್ಮ ಗುರುಶಾಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ನಾಗಮ್ಮ ಗುರುಶಾಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 12546 1734 6
270 KN-07-004-003-004/311 1 ನೀಲಮ್ಮ ಹಣಮಂತ ಭಜಂತ್ರಿ ನೀಲಮ್ಮ ಹಣಮಂತ ಭಜಂತ್ರಿ 2757 1734 6
271 KN-07-004-003-004/311 1 ನೀಲಮ್ಮ ಹಣಮಂತ ಭಜಂತ್ರಿ ನೀಲಮ್ಮ ಹಣಮಂತ ಭಜಂತ್ರಿ 3397 1734 6
272 KN-07-004-003-004/311 1 ನೀಲಮ್ಮ ಹಣಮಂತ ಭಜಂತ್ರಿ ನೀಲಮ್ಮ ಹಣಮಂತ ಭಜಂತ್ರಿ 3713 1734 6
273 KN-07-004-003-004/311 1 ನೀಲಮ್ಮ ಹಣಮಂತ ಭಜಂತ್ರಿ ನೀಲಮ್ಮ ಹಣಮಂತ ಭಜಂತ್ರಿ 4503 1734 6
274 KN-07-004-003-004/311 1 ನೀಲಮ್ಮ ಹಣಮಂತ ಭಜಂತ್ರಿ ನೀಲಮ್ಮ ಹಣಮಂತ ಭಜಂತ್ರಿ 9860 1734 6
275 KN-07-004-003-004/311 1 ನೀಲಮ್ಮ ಹಣಮಂತ ಭಜಂತ್ರಿ ನೀಲಮ್ಮ ಹಣಮಂತ ಭಜಂತ್ರಿ 10123 1734 6
276 KN-07-004-003-004/311 1 ನೀಲಮ್ಮ ಹಣಮಂತ ಭಜಂತ್ರಿ ನೀಲಮ್ಮ ಹಣಮಂತ ಭಜಂತ್ರಿ 10358 1734 6
277 KN-07-004-003-004/311 1 ನೀಲಮ್ಮ ಹಣಮಂತ ಭಜಂತ್ರಿ ನೀಲಮ್ಮ ಹಣಮಂತ ಭಜಂತ್ರಿ 10575 1734 6
278 KN-07-004-003-004/312 1 ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಅಂಬ್ರಯ್ಯ ಮಠ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಅಂಬ್ರಯ್ಯ ಮಠ 11867 1734 6
279 KN-07-004-003-004/313 1 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಕುಳಗೇರಿ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಕುಳಗೇರಿ 2757 1734 6
280 KN-07-004-003-004/313 1 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಕುಳಗೇರಿ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಕುಳಗೇರಿ 3397 1734 6
281 KN-07-004-003-004/313 1 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಕುಳಗೇರಿ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಕುಳಗೇರಿ 3713 1734 6
282 KN-07-004-003-004/313 1 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಕುಳಗೇರಿ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಕುಳಗೇರಿ 4503 1734 6
283 KN-07-004-003-004/313 1 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಕುಳಗೇರಿ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಕುಳಗೇರಿ 9860 1734 6
284 KN-07-004-003-004/313 1 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಕುಳಗೇರಿ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಕುಳಗೇರಿ 10123 1734 6
285 KN-07-004-003-004/313 1 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಕುಳಗೇರಿ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಕುಳಗೇರಿ 10358 1734 6
286 KN-07-004-003-004/313 1 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಕುಳಗೇರಿ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಕುಳಗೇರಿ 10575 1734 6
287 KN-07-004-003-004/313 1 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಕುಳಗೇರಿ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಕುಳಗೇರಿ 12282 1734 6
288 KN-07-004-003-004/313 1 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಕುಳಗೇರಿ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ ಕುಳಗೇರಿ 12773 1734 6
289 KN-07-004-003-004/314 1 ಶರಣಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಶರಣಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳ 9860 1734 6
290 KN-07-004-003-004/314 1 ಶರಣಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಶರಣಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳ 10123 1734 6
291 KN-07-004-003-004/314 1 ಶರಣಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಶರಣಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳ 10358 1734 6
292 KN-07-004-003-004/314 1 ಶರಣಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಶರಣಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳ 10575 1734 6
293 KN-07-004-003-004/314 1 ಶರಣಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಶರಣಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳ 11160 1734 6
294 KN-07-004-003-004/314 1 ಶರಣಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಶರಣಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳ 11677 1734 6
295 KN-07-004-003-004/314 1 ಶರಣಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಶರಣಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳ 12282 1734 6
296 KN-07-004-003-004/314 1 ಶರಣಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಶರಣಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳ 12773 1734 6
297 KN-07-004-003-004/319 1 ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ 2757 1734 6
298 KN-07-004-003-004/319 1 ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ 3397 1734 6
299 KN-07-004-003-004/319 1 ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ 3713 1734 6
300 KN-07-004-003-004/319 1 ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ 4503 1734 6
301 KN-07-004-003-004/319 1 ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ 9860 1734 6
302 KN-07-004-003-004/319 1 ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ 10123 1734 6
303 KN-07-004-003-004/319 1 ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ 10358 1734 6
304 KN-07-004-003-004/319 1 ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ 10575 1734 6
305 KN-07-004-003-004/319 2 ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಠ ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ 2757 1734 6
306 KN-07-004-003-004/319 2 ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಠ ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ 3397 1734 6
307 KN-07-004-003-004/319 2 ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಠ ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ 3713 1734 6
308 KN-07-004-003-004/319 2 ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಠ ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ 4503 1734 6
309 KN-07-004-003-004/319 2 ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಠ ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ 9860 1734 6
310 KN-07-004-003-004/319 2 ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಠ ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ 10123 1734 6
311 KN-07-004-003-004/319 2 ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಠ ರಾಚಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ 10358 1734 6
312 KN-07-004-003-004/323 1 ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 2757 1734 6
313 KN-07-004-003-004/323 1 ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 3397 1734 6
314 KN-07-004-003-004/323 1 ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 3713 1734 6
315 KN-07-004-003-004/323 1 ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 4503 1734 6
316 KN-07-004-003-004/323 1 ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 9860 1734 6
317 KN-07-004-003-004/323 1 ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 10123 1734 6
318 KN-07-004-003-004/323 1 ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 10358 1734 6
319 KN-07-004-003-004/323 1 ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 10575 1734 6
320 KN-07-004-003-004/323 1 ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 10737 1734 6
321 KN-07-004-003-004/323 1 ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 12282 1734 6
322 KN-07-004-003-004/323 1 ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಶರಣಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 12773 1734 6
323 KN-07-004-003-004/325 1 ಕಾಸವ್ವ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುಳಗೇರಿ ಕಾಸವ್ವ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುಳಗೇರಿ 2757 1734 6
324 KN-07-004-003-004/325 1 ಕಾಸವ್ವ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುಳಗೇರಿ ಕಾಸವ್ವ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುಳಗೇರಿ 3397 1734 6
325 KN-07-004-003-004/325 1 ಕಾಸವ್ವ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುಳಗೇರಿ ಕಾಸವ್ವ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುಳಗೇರಿ 3713 1734 6
326 KN-07-004-003-004/325 1 ಕಾಸವ್ವ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುಳಗೇರಿ ಕಾಸವ್ವ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುಳಗೇರಿ 4503 1734 6
327 KN-07-004-003-004/325 1 ಕಾಸವ್ವ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುಳಗೇರಿ ಕಾಸವ್ವ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುಳಗೇರಿ 9860 1734 6
328 KN-07-004-003-004/325 1 ಕಾಸವ್ವ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುಳಗೇರಿ ಕಾಸವ್ವ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುಳಗೇರಿ 10123 1734 6
329 KN-07-004-003-004/325 1 ಕಾಸವ್ವ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುಳಗೇರಿ ಕಾಸವ್ವ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುಳಗೇರಿ 10358 1734 6
330 KN-07-004-003-004/325 1 ಕಾಸವ್ವ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುಳಗೇರಿ ಕಾಸವ್ವ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುಳಗೇರಿ 10575 1734 6
331 KN-07-004-003-004/330 1 ನೀಲಪ್ಪ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಗೋಗಿ ನೀಲಪ್ಪ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಗೋಗಿ 11869 1734 6
332 KN-07-004-003-004/335 1 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪರಪ್ಪ ಕುಕನೂರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪರಪ್ಪ ಕುಕನೂರ 3233 1734 6
333 KN-07-004-003-004/335 1 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪರಪ್ಪ ಕುಕನೂರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪರಪ್ಪ ಕುಕನೂರ 3748 1734 6
334 KN-07-004-003-004/340 1 ಸಾವಿತ್ರಿ ಶರಣಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶರಣಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 11160 1734 6
335 KN-07-004-003-004/340 1 ಸಾವಿತ್ರಿ ಶರಣಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶರಣಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 11677 1734 6
336 KN-07-004-003-004/340 1 ಸಾವಿತ್ರಿ ಶರಣಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶರಣಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 12282 1734 6
337 KN-07-004-003-004/340 1 ಸಾವಿತ್ರಿ ಶರಣಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶರಣಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 12773 1734 6
338 KN-07-004-003-004/347 1 ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ 1564 1734 6
339 KN-07-004-003-004/347 1 ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ 3743 1734 6
340 KN-07-004-003-004/347 1 ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ 8081 2890 10
341 KN-07-004-003-004/347 1 ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ 8419 2890 10
342 KN-07-004-003-004/347 1 ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ 8664 2890 10
343 KN-07-004-003-004/347 1 ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ 8975 2601 9
344 KN-07-004-003-004/347 1 ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ 9137 2890 10
345 KN-07-004-003-004/347 1 ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ 9388 2890 10
346 KN-07-004-003-004/347 1 ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ 9628 2890 10
347 KN-07-004-003-004/347 1 ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ 9768 2890 10
348 KN-07-004-003-004/347 1 ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ 10610 1734 6
349 KN-07-004-003-004/347 1 ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ ಆನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ 10810 289 1
350 KN-07-004-003-004/348 1 ಬಸಪ್ಪ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಬಸಪ್ಪ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 515 2023 7
351 KN-07-004-003-004/348 1 ಬಸಪ್ಪ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಬಸಪ್ಪ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 786 2023 7
352 KN-07-004-003-004/348 1 ಬಸಪ್ಪ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಬಸಪ್ಪ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 3316 2890 10
353 KN-07-004-003-004/348 1 ಬಸಪ್ಪ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಬಸಪ್ಪ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 4871 4046 14
354 KN-07-004-003-004/348 1 ಬಸಪ್ಪ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಬಸಪ್ಪ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 5542 2890 10
355 KN-07-004-003-004/348 1 ಬಸಪ್ಪ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಬಸಪ್ಪ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 5967 2890 10
356 KN-07-004-003-004/348 1 ಬಸಪ್ಪ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಬಸಪ್ಪ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 6244 2890 10
357 KN-07-004-003-004/348 1 ಬಸಪ್ಪ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಬಸಪ್ಪ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 6657 2890 10
358 KN-07-004-003-004/348 1 ಬಸಪ್ಪ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಬಸಪ್ಪ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 7060 2890 10
359 KN-07-004-003-004/351 1 ಬಸಮ್ಮ ಬಸನಗೌಡ ದೇಸಾಯಿ ಬಸಮ್ಮ ಬಸನಗೌಡ ದೇಸಾಯಿ 10737 1734 6
360 KN-07-004-003-004/351 1 ಬಸಮ್ಮ ಬಸನಗೌಡ ದೇಸಾಯಿ ಬಸಮ್ಮ ಬಸನಗೌಡ ದೇಸಾಯಿ 12546 1734 6
361 KN-07-004-003-004/352 1 ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಸನಗೌಡ ದೇಸಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಸನಗೌಡ ದೇಸಾಯಿ 10737 1734 6
362 KN-07-004-003-004/356 1 ಶಾಂತಾ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಮಲಗಲದಿನ್ನಿ ಶಾಂತಾ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಮಲಗಲದಿನ್ನಿ 11869 1734 6
363 KN-07-004-003-004/368 2 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಸವರಾಜ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಬಸವರಾಜ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ 5575 1734 6
364 KN-07-004-003-004/368 2 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಸವರಾಜ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಬಸವರಾಜ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ 6354 1734 6
365 KN-07-004-003-004/368 2 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಸವರಾಜ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಬಸವರಾಜ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ 12116 1734 6
366 KN-07-004-003-004/371 1 ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಾಳಿಕೋಟಿ 1564 1734 6
367 KN-07-004-003-004/371 1 ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಾಳಿಕೋಟಿ 1760 1734 6
368 KN-07-004-003-004/371 1 ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಾಳಿಕೋಟಿ 10610 1734 6
369 KN-07-004-003-004/371 1 ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಾಳಿಕೋಟಿ 10810 1734 6
370 KN-07-004-003-004/372 1 ರೇಖಾ ಉಮೇಶ ಬೂದಿಹಾಳ ರೇಖಾ ಉಮೇಶ ಬೂದಿಹಾಳ 10737 1734 6
371 KN-07-004-003-004/372 1 ರೇಖಾ ಉಮೇಶ ಬೂದಿಹಾಳ ರೇಖಾ ಉಮೇಶ ಬೂದಿಹಾಳ 12546 1734 6
372 KN-07-004-003-004/373 1 ರಾಮನಗೌಡ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ರಾಮನಗೌಡ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 11867 1734 6
373 KN-07-004-003-004/374 1 ಕಾಶೀನಾಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೂಗಾರ ಕಾಶೀನಾಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೂಗಾರ 11867 1734 6
374 KN-07-004-003-004/375 1 ಬಸವರಾಜ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಮಸ್ಕಾನಾಳ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಮಸ್ಕಾನಾಳ 1564 1734 6
375 KN-07-004-003-004/375 1 ಬಸವರಾಜ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಮಸ್ಕಾನಾಳ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಮಸ್ಕಾನಾಳ 1760 1734 6
376 KN-07-004-003-004/375 1 ಬಸವರಾಜ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಮಸ್ಕಾನಾಳ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಮಸ್ಕಾನಾಳ 10810 1734 6
377 KN-07-004-003-004/378 1 ಪಾರ್ವತಿ ರುದ್ರಯ್ಯ ಮಠ ಪಾರ್ವತಿ ರುದ್ರಯ್ಯ ಮಠ 12116 1734 6
378 KN-07-004-003-004/378 1 ಪಾರ್ವತಿ ರುದ್ರಯ್ಯ ಮಠ ಪಾರ್ವತಿ ರುದ್ರಯ್ಯ ಮಠ 12546 1734 6
379 KN-07-004-003-004/383 1 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 515 2023 7
380 KN-07-004-003-004/383 1 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 786 2312 8
381 KN-07-004-003-004/383 1 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 1034 1734 6
382 KN-07-004-003-004/383 1 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 1243 2890 10
383 KN-07-004-003-004/383 1 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 1466 2890 10
384 KN-07-004-003-004/383 1 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 1748 2890 10
385 KN-07-004-003-004/383 1 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 2173 2890 10
386 KN-07-004-003-004/383 1 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 2817 2890 10
387 KN-07-004-003-004/383 1 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 3316 2890 10
388 KN-07-004-003-004/383 1 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 3938 2890 10
389 KN-07-004-003-004/383 1 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 7828 2601 9
390 KN-07-004-003-004/387 1 ಅರುಣ ಕಾಶಿಲಿಂಗ ದೇಸಾಯಿ ಅರುಣ ಕಾಶಿಲಿಂಗ ದೇಸಾಯಿ 8976 2601 9
391 KN-07-004-003-004/387 1 ಅರುಣ ಕಾಶಿಲಿಂಗ ದೇಸಾಯಿ ಅರುಣ ಕಾಶಿಲಿಂಗ ದೇಸಾಯಿ 9628 2890 10
392 KN-07-004-003-004/387 1 ಅರುಣ ಕಾಶಿಲಿಂಗ ದೇಸಾಯಿ ಅರುಣ ಕಾಶಿಲಿಂಗ ದೇಸಾಯಿ 9951 2890 10
393 KN-07-004-003-004/387 1 ಅರುಣ ಕಾಶಿಲಿಂಗ ದೇಸಾಯಿ ಅರುಣ ಕಾಶಿಲಿಂಗ ದೇಸಾಯಿ 10288 2890 10
394 KN-07-004-003-004/387 1 ಅರುಣ ಕಾಶಿಲಿಂಗ ದೇಸಾಯಿ ಅರುಣ ಕಾಶಿಲಿಂಗ ದೇಸಾಯಿ 10704 2890 10
395 KN-07-004-003-004/387 1 ಅರುಣ ಕಾಶಿಲಿಂಗ ದೇಸಾಯಿ ಅರುಣ ಕಾಶಿಲಿಂಗ ದೇಸಾಯಿ 11068 2890 10
396 KN-07-004-003-004/387 1 ಅರುಣ ಕಾಶಿಲಿಂಗ ದೇಸಾಯಿ ಅರುಣ ಕಾಶಿಲಿಂಗ ದೇಸಾಯಿ 11564 2890 10
397 KN-07-004-003-004/387 1 ಅರುಣ ಕಾಶಿಲಿಂಗ ದೇಸಾಯಿ ಅರುಣ ಕಾಶಿಲಿಂಗ ದೇಸಾಯಿ 12113 1734 6
398 KN-07-004-003-004/388 1 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಯಾಳವಾರ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಯಾಳವಾರ 12546 1734 6
399 KN-07-004-003-004/389 1 ಅಶೋಕ ಸಂಗಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ ಅಶೋಕ ಸಂಗಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 1564 1734 6
400 KN-07-004-003-004/389 1 ಅಶೋಕ ಸಂಗಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ ಅಶೋಕ ಸಂಗಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 10610 1734 6
401 KN-07-004-003-004/389 1 ಅಶೋಕ ಸಂಗಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ ಅಶೋಕ ಸಂಗಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 12113 1734 6
402 KN-07-004-003-004/390 1 ಶರಣಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಶರಣಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 1564 1734 6
403 KN-07-004-003-004/390 1 ಶರಣಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಶರಣಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 1760 1734 6
404 KN-07-004-003-004/390 1 ಶರಣಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಶರಣಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 3743 1734 6
405 KN-07-004-003-004/390 1 ಶರಣಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಶರಣಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 10810 1734 6
406 KN-07-004-003-004/390 1 ಶರಣಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಶರಣಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 11329 1734 6
407 KN-07-004-003-004/392 1 ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 3233 1734 6
408 KN-07-004-003-004/392 1 ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 3748 1734 6
409 KN-07-004-003-004/392 1 ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 10611 1734 6
410 KN-07-004-003-004/392 1 ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 10808 1734 6
411 KN-07-004-003-004/392 1 ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 12116 1734 6
412 KN-07-004-003-004/392 2 ಶಾಂತಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 3233 1734 6
413 KN-07-004-003-004/392 2 ಶಾಂತಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 3748 1734 6
414 KN-07-004-003-004/392 2 ಶಾಂತಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 10611 1734 6
415 KN-07-004-003-004/392 2 ಶಾಂತಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 10808 1734 6
416 KN-07-004-003-004/392 2 ಶಾಂತಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 12116 1734 6
417 KN-07-004-003-004/396 1 ನೀಲಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ 5575 1734 6
418 KN-07-004-003-004/396 1 ನೀಲಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ 6354 1734 6
419 KN-07-004-003-004/396 1 ನೀಲಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ 11868 1734 6
420 KN-07-004-003-004/396 2 ಶಿವಶರಣ ಬಸಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ 5575 1734 6
421 KN-07-004-003-004/396 2 ಶಿವಶರಣ ಬಸಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ 6354 1734 6
422 KN-07-004-003-004/396 2 ಶಿವಶರಣ ಬಸಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ 11868 1734 6
423 KN-07-004-003-004/396 3 ಪ್ರಭು ಶಿವಶರಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ 5575 1734 6
424 KN-07-004-003-004/396 3 ಪ್ರಭು ಶಿವಶರಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ 6354 1734 6
425 KN-07-004-003-004/396 3 ಪ್ರಭು ಶಿವಶರಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನೀಲಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ 11868 1734 6
426 KN-07-004-003-004/397 1 ಗುರುಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಗುರುಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 5575 1734 6
427 KN-07-004-003-004/397 1 ಗುರುಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಗುರುಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 6354 1734 6
428 KN-07-004-003-004/398 1 ಮಹಾದೇವಿ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಕುಕನೂರ ಮಹಾದೇವಿ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಕುಕನೂರ 5575 1734 6
429 KN-07-004-003-004/398 1 ಮಹಾದೇವಿ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಕುಕನೂರ ಮಹಾದೇವಿ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಕುಕನೂರ 6354 1734 6
430 KN-07-004-003-004/404 1 ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 5575 1734 6
431 KN-07-004-003-004/404 1 ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 6354 1734 6
432 KN-07-004-003-004/404 1 ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 12415 3468 12
433 KN-07-004-003-004/405 1 ರೇಣುಕಾ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಚನ್ನೂರ ರೇಣುಕಾ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಚನ್ನೂರ 1564 1734 6
434 KN-07-004-003-004/405 1 ರೇಣುಕಾ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಚನ್ನೂರ ರೇಣುಕಾ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಚನ್ನೂರ 1760 1734 6
435 KN-07-004-003-004/405 1 ರೇಣುಕಾ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಚನ್ನೂರ ರೇಣುಕಾ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಚನ್ನೂರ 10811 289 1
436 KN-07-004-003-004/405 1 ರೇಣುಕಾ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಚನ್ನೂರ ರೇಣುಕಾ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಚನ್ನೂರ 11329 1734 6
437 KN-07-004-003-004/405 1 ರೇಣುಕಾ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಚನ್ನೂರ ರೇಣುಕಾ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಚನ್ನೂರ 12415 3468 12
438 KN-07-004-003-004/407 1 ಪೂಜಾ ರಾಜಶೇಖರ ರಂಜಣಗಿ ಪೂಜಾ ರಾಜಶೇಖರ ರಂಜಣಗಿ 1352 1734 6
439 KN-07-004-003-004/407 1 ಪೂಜಾ ರಾಜಶೇಖರ ರಂಜಣಗಿ ಪೂಜಾ ರಾಜಶೇಖರ ರಂಜಣಗಿ 1761 1734 6
440 KN-07-004-003-004/410 1 ಶರಣು ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ ಶರಣು ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 1352 1734 6
441 KN-07-004-003-004/410 1 ಶರಣು ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ ಶರಣು ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 1761 1734 6
442 KN-07-004-003-004/410 1 ಶರಣು ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ ಶರಣು ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 3743 1734 6
443 KN-07-004-003-004/411 1 ಸಂಗಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಚೌದ್ರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಚೌದ್ರಿ 3233 1734 6
444 KN-07-004-003-004/411 1 ಸಂಗಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಚೌದ್ರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಚೌದ್ರಿ 3748 1734 6
445 KN-07-004-003-004/411 1 ಸಂಗಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಚೌದ್ರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಚೌದ್ರಿ 10611 1734 6
446 KN-07-004-003-004/411 1 ಸಂಗಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಚೌದ್ರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಚೌದ್ರಿ 10808 1734 6
447 KN-07-004-003-004/411 2 ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಚೌದ್ರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಚೌದ್ರಿ 3233 1734 6
448 KN-07-004-003-004/411 2 ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಚೌದ್ರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಚೌದ್ರಿ 3748 1734 6
449 KN-07-004-003-004/411 2 ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಚೌದ್ರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಚೌದ್ರಿ 10611 1734 6
450 KN-07-004-003-004/411 2 ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಚೌದ್ರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಚೌದ್ರಿ 10808 1734 6
451 KN-07-004-003-004/412 1 ಪರಶುರಾಮ ಪರಪ್ಪ ಕುಕನೂರ ಪರಶುರಾಮ ಪರಪ್ಪ ಕುಕನೂರ 3233 1734 6
452 KN-07-004-003-004/412 1 ಪರಶುರಾಮ ಪರಪ್ಪ ಕುಕನೂರ ಪರಶುರಾಮ ಪರಪ್ಪ ಕುಕನೂರ 3748 1734 6
453 KN-07-004-003-004/412 2 ಬಸಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಕುಕನೂರ ಪರಶುರಾಮ ಪರಪ್ಪ ಕುಕನೂರ 3233 1734 6
454 KN-07-004-003-004/412 2 ಬಸಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಕುಕನೂರ ಪರಶುರಾಮ ಪರಪ್ಪ ಕುಕನೂರ 3748 1734 6
455 KN-07-004-003-004/418 1 ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 5575 1734 6
456 KN-07-004-003-004/418 1 ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 6354 1734 6
457 KN-07-004-003-004/418 1 ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 11867 1734 6
458 KN-07-004-003-004/418 2 ಅರುಣಶ್ರೀ ಹೂಗಾರ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 5575 1734 6
459 KN-07-004-003-004/418 2 ಅರುಣಶ್ರೀ ಹೂಗಾರ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 6354 1734 6
460 KN-07-004-003-004/418 2 ಅರುಣಶ್ರೀ ಹೂಗಾರ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 11867 1734 6
461 KN-07-004-003-004/420 1 ಜ್ಯೋತಿ ಶಿವಶರಣ ಮಠಪತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿವಶರಣ ಮಠಪತಿ 5575 1734 6
462 KN-07-004-003-004/420 1 ಜ್ಯೋತಿ ಶಿವಶರಣ ಮಠಪತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿವಶರಣ ಮಠಪತಿ 6354 1734 6
463 KN-07-004-003-004/421 1 ಈರಣ್ಣ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಈರಣ್ಣ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ 1352 1734 6
464 KN-07-004-003-004/421 1 ಈರಣ್ಣ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಈರಣ್ಣ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ 1761 1734 6
465 KN-07-004-003-004/421 1 ಈರಣ್ಣ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಈರಣ್ಣ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ 3743 1734 6
466 KN-07-004-003-004/421 1 ಈರಣ್ಣ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಈರಣ್ಣ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ 10811 289 1
467 KN-07-004-003-004/421 1 ಈರಣ್ಣ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಈರಣ್ಣ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ 11329 1734 6
468 KN-07-004-003-004/421 1 ಈರಣ್ಣ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಈರಣ್ಣ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ 12115 1734 6
469 KN-07-004-003-004/421 2 ಅಮೃತಾ ಹೊಟ್ಟಿ ಈರಣ್ಣ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ 1352 1734 6
470 KN-07-004-003-004/421 2 ಅಮೃತಾ ಹೊಟ್ಟಿ ಈರಣ್ಣ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ 1761 1734 6
471 KN-07-004-003-004/421 2 ಅಮೃತಾ ಹೊಟ್ಟಿ ಈರಣ್ಣ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ 3743 1734 6
472 KN-07-004-003-004/421 2 ಅಮೃತಾ ಹೊಟ್ಟಿ ಈರಣ್ಣ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ 10811 289 1
473 KN-07-004-003-004/421 2 ಅಮೃತಾ ಹೊಟ್ಟಿ ಈರಣ್ಣ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ 11329 1734 6
474 KN-07-004-003-004/422 1 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 3747 1734 6
475 KN-07-004-003-004/422 1 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 5575 1734 6
476 KN-07-004-003-004/422 1 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 6354 1734 6
477 KN-07-004-003-004/422 1 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 10611 1734 6
478 KN-07-004-003-004/422 1 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 10808 1734 6
479 KN-07-004-003-004/422 2 ಶೋಭಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 3748 1734 6
480 KN-07-004-003-004/422 2 ಶೋಭಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 5575 1734 6
481 KN-07-004-003-004/422 2 ಶೋಭಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 6354 1734 6
482 KN-07-004-003-004/422 2 ಶೋಭಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 10611 1734 6
483 KN-07-004-003-004/422 3 ಪ್ರಭು ಹೆಬ್ಬಾಳ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 5575 1734 6
484 KN-07-004-003-004/422 3 ಪ್ರಭು ಹೆಬ್ಬಾಳ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 6354 1734 6
485 KN-07-004-003-004/422 3 ಪ್ರಭು ಹೆಬ್ಬಾಳ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 10611 1734 6
486 KN-07-004-003-004/422 3 ಪ್ರಭು ಹೆಬ್ಬಾಳ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 10809 1734 6
487 KN-07-004-003-004/423 1 ಗುರುಬಾಯಿ ಚನ್ನಸಂಗಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ ಗುರುಬಾಯಿ ಚನ್ನಸಂಗಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 5575 1734 6
488 KN-07-004-003-004/423 1 ಗುರುಬಾಯಿ ಚನ್ನಸಂಗಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ ಗುರುಬಾಯಿ ಚನ್ನಸಂಗಪ್ಪ ರಂಜಣಗಿ 6354 1734 6
489 KN-07-004-003-004/424 1 ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪರಮಣ್ಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪರಮಣ್ಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ 5575 1734 6
490 KN-07-004-003-004/424 1 ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪರಮಣ್ಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪರಮಣ್ಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ 6354 1734 6
491 KN-07-004-003-004/426 1 ಶಾಂತಾ ಬಸವರಾಜ ವಾಲಿಕಾರ ಶಾಂತಾ ಬಸವರಾಜ ವಾಲಿಕಾರ 5575 1734 6
492 KN-07-004-003-004/426 1 ಶಾಂತಾ ಬಸವರಾಜ ವಾಲಿಕಾರ ಶಾಂತಾ ಬಸವರಾಜ ವಾಲಿಕಾರ 6354 1734 6
493 KN-07-004-003-004/430 1 ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 3233 1734 6
494 KN-07-004-003-004/430 1 ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 3748 1734 6
495 KN-07-004-003-004/430 1 ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 6351 1734 6
496 KN-07-004-003-004/430 1 ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 10611 1734 6
497 KN-07-004-003-004/430 1 ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 10809 1734 6
498 KN-07-004-003-004/430 1 ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 12113 1734 6
499 KN-07-004-003-004/430 2 ಪಾರ್ವತಿ ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 3233 1734 6
500 KN-07-004-003-004/430 2 ಪಾರ್ವತಿ ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 3748 1734 6
501 KN-07-004-003-004/430 2 ಪಾರ್ವತಿ ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 6351 1734 6
502 KN-07-004-003-004/430 2 ಪಾರ್ವತಿ ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 10611 1734 6
503 KN-07-004-003-004/430 2 ಪಾರ್ವತಿ ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 10809 1734 6
504 KN-07-004-003-004/430 2 ಪಾರ್ವತಿ ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 12113 1734 6
505 KN-07-004-003-004/431 1 ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲಕೇರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲಕೇರಿ 3233 1734 6
506 KN-07-004-003-004/431 1 ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲಕೇರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲಕೇರಿ 3748 1734 6
507 KN-07-004-003-004/432 1 ಜಗದೇವಿ ಗುರುಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಜಗದೇವಿ ಗುರುಬಸಯ್ಯ ಮಠ 5575 1734 6
508 KN-07-004-003-004/432 1 ಜಗದೇವಿ ಗುರುಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಜಗದೇವಿ ಗುರುಬಸಯ್ಯ ಮಠ 6354 1734 6
509 KN-07-004-003-004/432 1 ಜಗದೇವಿ ಗುರುಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಜಗದೇವಿ ಗುರುಬಸಯ್ಯ ಮಠ 11868 1734 6
510 KN-07-004-003-004/432 2 ಶಿವಲೀಲಾ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಜಗದೇವಿ ಗುರುಬಸಯ್ಯ ಮಠ 5575 1734 6
511 KN-07-004-003-004/432 2 ಶಿವಲೀಲಾ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಜಗದೇವಿ ಗುರುಬಸಯ್ಯ ಮಠ 6354 1734 6
512 KN-07-004-003-004/432 2 ಶಿವಲೀಲಾ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಜಗದೇವಿ ಗುರುಬಸಯ್ಯ ಮಠ 11868 1734 6
513 KN-07-004-003-004/89 1 ಪ್ರಕಾಶ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಡಪದ ಪ್ರಕಾಶ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಡಪದ 5575 1734 6
514 KN-07-004-003-004/89 1 ಪ್ರಕಾಶ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಡಪದ ಪ್ರಕಾಶ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಡಪದ 6354 1734 6
515 KN-07-004-003-004/89 5 ಚನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಹಡಪದ ಪ್ರಕಾಶ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಡಪದ 5575 1734 6
516 KN-07-004-003-004/89 5 ಚನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಹಡಪದ ಪ್ರಕಾಶ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಡಪದ 6354 1734 6
517 KN-07-004-023-002/136 1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಇಂಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಇಂಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 4077 1734 6
518 KN-07-004-023-002/136 1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಇಂಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಇಂಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 9469 2312 8
519 KN-07-004-023-002/136 2 ಬಸಮ್ಮ ಇಂಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಇಂಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 4077 1734 6
520 KN-07-004-023-002/136 2 ಬಸಮ್ಮ ಇಂಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಇಂಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 9469 2312 8
521 KN-07-004-023-002/142 1 ಶಾಂತಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 3749 1734 6
522 KN-07-004-023-002/142 2 ಶೇಖವ್ವ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 3749 1734 6
523 KN-07-004-023-002/142 3 ಕಿರಣಕುಮಾರ ಶಾಂತಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 3749 1734 6
524 KN-07-004-023-002/148 1 ರುದ್ರಮ್ಮ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 3749 1734 6
525 KN-07-004-023-002/148 1 ರುದ್ರಮ್ಮ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 12117 1734 6
526 KN-07-004-023-002/148 3 ಶ್ರೀಶೈಲ ಬಸಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 3749 1734 6
527 KN-07-004-023-002/148 3 ಶ್ರೀಶೈಲ ಬಸಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 12117 1734 6
528 KN-07-004-023-002/148 4 ಕಾಶಿನಾಥ ಬ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 1640 1734 6
529 KN-07-004-023-002/148 4 ಕಾಶಿನಾಥ ಬ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 2034 1734 6
530 KN-07-004-023-002/148 4 ಕಾಶಿನಾಥ ಬ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 3712 1734 6
531 KN-07-004-023-002/148 4 ಕಾಶಿನಾಥ ಬ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 4092 1734 6
532 KN-07-004-023-002/148 4 ಕಾಶಿನಾಥ ಬ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 12117 1734 6
533 KN-07-004-023-002/156 1 ಗಂಗವ್ವ ಅಮ್ಮಾಪುರ ಗಂಗವ್ವ ಅಮ್ಮಾಪುರ 9469 2312 8
534 KN-07-004-023-002/156 4 ಸಂತೋಷ ಅಮ್ಮಾಪುರ ಗಂಗವ್ವ ಅಮ್ಮಾಪುರ 9469 2312 8
535 KN-07-004-023-002/173 1 ಭೀಮಣ್ಣ ಅಮಲ್ಯಾಳ ಭೀಮಣ್ಣ ಅಮಲ್ಯಾಳ 2702 1734 6
536 KN-07-004-023-002/173 1 ಭೀಮಣ್ಣ ಅಮಲ್ಯಾಳ ಭೀಮಣ್ಣ ಅಮಲ್ಯಾಳ 3097 2312 8
537 KN-07-004-023-002/173 1 ಭೀಮಣ್ಣ ಅಮಲ್ಯಾಳ ಭೀಮಣ್ಣ ಅಮಲ್ಯಾಳ 3625 2312 8
538 KN-07-004-023-002/173 1 ಭೀಮಣ್ಣ ಅಮಲ್ಯಾಳ ಭೀಮಣ್ಣ ಅಮಲ್ಯಾಳ 4077 1734 6
539 KN-07-004-023-002/173 1 ಭೀಮಣ್ಣ ಅಮಲ್ಯಾಳ ಭೀಮಣ್ಣ ಅಮಲ್ಯಾಳ 9469 2312 8
540 KN-07-004-023-002/173 1 ಭೀಮಣ್ಣ ಅಮಲ್ಯಾಳ ಭೀಮಣ್ಣ ಅಮಲ್ಯಾಳ 10518 1734 6
541 KN-07-004-023-002/173 3 ಬಲವಂತ ಅಮಲ್ಯಾಳ ಭೀಮಣ್ಣ ಅಮಲ್ಯಾಳ 3625 2312 8
542 KN-07-004-023-002/173 3 ಬಲವಂತ ಅಮಲ್ಯಾಳ ಭೀಮಣ್ಣ ಅಮಲ್ಯಾಳ 4077 1734 6
543 KN-07-004-023-002/175 1 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 2702 1734 6
544 KN-07-004-023-002/175 1 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 3097 2312 8
545 KN-07-004-023-002/175 1 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 3625 2312 8
546 KN-07-004-023-002/175 1 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 4077 1734 6
547 KN-07-004-023-002/175 1 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 9469 2312 8
548 KN-07-004-023-002/188 1 ತಿರುಪತಿ ಮಸರಕಲ್ಲ ತಿರುಪತಿ ಮಸರಕಲ್ಲ 3749 1734 6
549 KN-07-004-023-002/188 1 ತಿರುಪತಿ ಮಸರಕಲ್ಲ ತಿರುಪತಿ ಮಸರಕಲ್ಲ 4672 1734 6
550 KN-07-004-023-002/188 2 ದೇವಕ್ಕೆಮ್ಮ ಮಸರಕಲ್ಲ ತಿರುಪತಿ ಮಸರಕಲ್ಲ 3749 1734 6
551 KN-07-004-023-002/188 5 ಸೋಮಶೇಖರ ಮಸರಕಲ್ಲ ತಿರುಪತಿ ಮಸರಕಲ್ಲ 3749 1734 6
552 KN-07-004-023-002/188 5 ಸೋಮಶೇಖರ ಮಸರಕಲ್ಲ ತಿರುಪತಿ ಮಸರಕಲ್ಲ 4672 1734 6
553 KN-07-004-023-002/188 5 ಸೋಮಶೇಖರ ಮಸರಕಲ್ಲ ತಿರುಪತಿ ಮಸರಕಲ್ಲ 5157 1734 6
554 KN-07-004-023-002/188 5 ಸೋಮಶೇಖರ ಮಸರಕಲ್ಲ ತಿರುಪತಿ ಮಸರಕಲ್ಲ 11679 1734 6
555 KN-07-004-023-002/188 5 ಸೋಮಶೇಖರ ಮಸರಕಲ್ಲ ತಿರುಪತಿ ಮಸರಕಲ್ಲ 12549 1734 6
556 KN-07-004-023-002/230 1 ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 2993 1734 6
557 KN-07-004-023-002/230 1 ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 3625 2312 8
558 KN-07-004-023-002/230 1 ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 3745 1734 6
559 KN-07-004-023-002/230 1 ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 4501 1734 6
560 KN-07-004-023-002/230 1 ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 4672 1734 6
561 KN-07-004-023-002/230 1 ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 5157 1734 6
562 KN-07-004-023-002/230 1 ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 9469 2312 8
563 KN-07-004-023-002/230 1 ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 11155 1734 6
564 KN-07-004-023-002/230 2 ಶಶಿಕಲಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 2993 1734 6
565 KN-07-004-023-002/230 2 ಶಶಿಕಲಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 3625 2312 8
566 KN-07-004-023-002/230 2 ಶಶಿಕಲಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 3745 1734 6
567 KN-07-004-023-002/230 2 ಶಶಿಕಲಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 4501 1734 6
568 KN-07-004-023-002/230 2 ಶಶಿಕಲಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 4672 1734 6
569 KN-07-004-023-002/230 2 ಶಶಿಕಲಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 5157 1734 6
570 KN-07-004-023-002/230 2 ಶಶಿಕಲಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 9469 2312 8
571 KN-07-004-023-002/239 2 ಶೇಖಪ್ಪ ಬೋದಿಹಾಳ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬೋದಿಹಾಳ 3625 2312 8
572 KN-07-004-023-002/239 2 ಶೇಖಪ್ಪ ಬೋದಿಹಾಳ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬೋದಿಹಾಳ 4077 1734 6
573 KN-07-004-023-002/263 1 ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಯ ಹರಿಜನ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಯ ಹರಿಜನ 12547 1734 6
574 KN-07-004-023-002/263 2 ನೀಲವ್ವ ಹರಿಜನ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಯ ಹರಿಜನ 12547 1734 6
575 KN-07-004-023-002/263 3 ಅಶೋಕ ಹರಿಜನ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಯ ಹರಿಜನ 12547 1734 6
576 KN-07-004-023-002/34 3 ಶ್ರೀಶೈಲ ದಾರನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮಣ್ಣ ದಾರನಹಳ್ಳಿ 2702 1734 6
577 KN-07-004-023-002/34 3 ಶ್ರೀಶೈಲ ದಾರನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮಣ್ಣ ದಾರನಹಳ್ಳಿ 3625 2312 8
578 KN-07-004-023-002/34 3 ಶ್ರೀಶೈಲ ದಾರನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮಣ್ಣ ದಾರನಹಳ್ಳಿ 4077 1734 6
579 KN-07-004-023-002/34 4 ಬಾಗಣ್ಣ ದಾರನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮಣ್ಣ ದಾರನಹಳ್ಳಿ 2702 1734 6
580 KN-07-004-023-002/34 4 ಬಾಗಣ್ಣ ದಾರನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮಣ್ಣ ದಾರನಹಳ್ಳಿ 3625 2312 8
581 KN-07-004-023-002/34 4 ಬಾಗಣ್ಣ ದಾರನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮಣ್ಣ ದಾರನಹಳ್ಳಿ 4077 1734 6
582 KN-07-004-023-002/346 1 ರಾಮ್ಮಣ್ಣ ಕುಂಟಪ್ಪ ಮಸರಕಲ್ಲ ರಾಮ್ಮಣ್ಣ ಮಸರಕಲ್ಲ 2993 1734 6
583 KN-07-004-023-002/346 1 ರಾಮ್ಮಣ್ಣ ಕುಂಟಪ್ಪ ಮಸರಕಲ್ಲ ರಾಮ್ಮಣ್ಣ ಮಸರಕಲ್ಲ 3745 1734 6
584 KN-07-004-023-002/346 3 ಭೀಮ್ಮಣ್ನ ಮಸರಕಲ್ಲ ರಾಮ್ಮಣ್ಣ ಮಸರಕಲ್ಲ 2993 1734 6
585 KN-07-004-023-002/346 3 ಭೀಮ್ಮಣ್ನ ಮಸರಕಲ್ಲ ರಾಮ್ಮಣ್ಣ ಮಸರಕಲ್ಲ 3745 1734 6
586 KN-07-004-023-002/347 3 ಬಸಲಿಂಗಮ್ಮ ಮಸರಕಲ್ಲ ಆನಂದ ದೇ ಮಸರಕಲ್ಲ 2993 1734 6
587 KN-07-004-023-002/347 3 ಬಸಲಿಂಗಮ್ಮ ಮಸರಕಲ್ಲ ಆನಂದ ದೇ ಮಸರಕಲ್ಲ 3745 1734 6
588 KN-07-004-023-002/347 3 ಬಸಲಿಂಗಮ್ಮ ಮಸರಕಲ್ಲ ಆನಂದ ದೇ ಮಸರಕಲ್ಲ 4502 1734 6
589 KN-07-004-023-002/347 3 ಬಸಲಿಂಗಮ್ಮ ಮಸರಕಲ್ಲ ಆನಂದ ದೇ ಮಸರಕಲ್ಲ 11155 1734 6
590 KN-07-004-023-002/347 3 ಬಸಲಿಂಗಮ್ಮ ಮಸರಕಲ್ಲ ಆನಂದ ದೇ ಮಸರಕಲ್ಲ 11679 1734 6
591 KN-07-004-023-002/347 3 ಬಸಲಿಂಗಮ್ಮ ಮಸರಕಲ್ಲ ಆನಂದ ದೇ ಮಸರಕಲ್ಲ 12547 1734 6
592 KN-07-004-023-002/365 1 ಪರಶುರಾಮ ಬಶೇಟ್ಟಿ ಪರಶುರಾಮ ಬಶೇಟ್ಟಿ 2702 1734 6
593 KN-07-004-023-002/365 1 ಪರಶುರಾಮ ಬಶೇಟ್ಟಿ ಪರಶುರಾಮ ಬಶೇಟ್ಟಿ 3097 2312 8
594 KN-07-004-023-002/365 1 ಪರಶುರಾಮ ಬಶೇಟ್ಟಿ ಪರಶುರಾಮ ಬಶೇಟ್ಟಿ 3625 2312 8
595 KN-07-004-023-002/365 1 ಪರಶುರಾಮ ಬಶೇಟ್ಟಿ ಪರಶುರಾಮ ಬಶೇಟ್ಟಿ 3749 1734 6
596 KN-07-004-023-002/365 1 ಪರಶುರಾಮ ಬಶೇಟ್ಟಿ ಪರಶುರಾಮ ಬಶೇಟ್ಟಿ 5573 1734 6
597 KN-07-004-023-002/365 1 ಪರಶುರಾಮ ಬಶೇಟ್ಟಿ ಪರಶುರಾಮ ಬಶೇಟ್ಟಿ 6352 1734 6
598 KN-07-004-023-002/365 1 ಪರಶುರಾಮ ಬಶೇಟ್ಟಿ ಪರಶುರಾಮ ಬಶೇಟ್ಟಿ 9469 2312 8
599 KN-07-004-023-002/365 1 ಪರಶುರಾಮ ಬಶೇಟ್ಟಿ ಪರಶುರಾಮ ಬಶೇಟ್ಟಿ 12117 1734 6
600 KN-07-004-023-002/365 2 ಕಾವೇರಿ ಬಶೇಟ್ಟಿ ಪರಶುರಾಮ ಬಶೇಟ್ಟಿ 3749 1734 6
601 KN-07-004-023-002/365 2 ಕಾವೇರಿ ಬಶೇಟ್ಟಿ ಪರಶುರಾಮ ಬಶೇಟ್ಟಿ 5573 1734 6
602 KN-07-004-023-002/365 2 ಕಾವೇರಿ ಬಶೇಟ್ಟಿ ಪರಶುರಾಮ ಬಶೇಟ್ಟಿ 6352 1734 6
603 KN-07-004-023-002/365 2 ಕಾವೇರಿ ಬಶೇಟ್ಟಿ ಪರಶುರಾಮ ಬಶೇಟ್ಟಿ 12117 1734 6
604 KN-07-004-023-002/373 1 ಮಲಕಪ್ಪ ಮಸರಕಲ್ಲ ಮಲಕಪ್ಪ ಮಸರಕಲ್ಲ 3749 1734 6
605 KN-07-004-023-002/373 4 ಜಗನ್ನಾಥ ಮಸರಕಲ್ಲ ಮಲಕಪ್ಪ ಮಸರಕಲ್ಲ 3749 1734 6
606 KN-07-004-023-002/373 5 ಶಕುಂತಲಾ ಮಸರಕಲ್ಲ ಮಲಕಪ್ಪ ಮಸರಕಲ್ಲ 3749 1734 6
607 KN-07-004-023-002/38 4 ನಿಂಗಣ್ಣ ಗುಂಡಾಪುರ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುಂಡಾಪುರ 2702 1734 6
608 KN-07-004-023-002/38 4 ನಿಂಗಣ್ಣ ಗುಂಡಾಪುರ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುಂಡಾಪುರ 3097 2312 8
609 KN-07-004-023-002/38 4 ನಿಂಗಣ್ಣ ಗುಂಡಾಪುರ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುಂಡಾಪುರ 3625 2312 8
610 KN-07-004-023-002/38 4 ನಿಂಗಣ್ಣ ಗುಂಡಾಪುರ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುಂಡಾಪುರ 3749 1734 6
611 KN-07-004-023-002/38 4 ನಿಂಗಣ್ಣ ಗುಂಡಾಪುರ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುಂಡಾಪುರ 9469 2312 8
612 KN-07-004-023-002/38 5 ಅನೀಲ ಗುಂಡಾಪುರ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುಂಡಾಪುರ 2702 1734 6
613 KN-07-004-023-002/38 5 ಅನೀಲ ಗುಂಡಾಪುರ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುಂಡಾಪುರ 3097 2312 8
614 KN-07-004-023-002/38 5 ಅನೀಲ ಗುಂಡಾಪುರ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುಂಡಾಪುರ 3625 2312 8
615 KN-07-004-023-002/38 5 ಅನೀಲ ಗುಂಡಾಪುರ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುಂಡಾಪುರ 3749 1734 6
616 KN-07-004-023-002/38 5 ಅನೀಲ ಗುಂಡಾಪುರ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುಂಡಾಪುರ 9469 2312 8
617 KN-07-004-023-002/385 1 ನಾಗರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ನಾಗರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 3625 2312 8
618 KN-07-004-023-002/385 1 ನಾಗರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ನಾಗರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 4077 1734 6
619 KN-07-004-023-002/388 2 ಸುಮಂಗಲಾ ತಂಗಡಗಿ ಸುರೇಶಬಾಬು ತಂಗಡಗಿ 2702 1734 6
620 KN-07-004-023-002/388 2 ಸುಮಂಗಲಾ ತಂಗಡಗಿ ಸುರೇಶಬಾಬು ತಂಗಡಗಿ 3625 2312 8
621 KN-07-004-023-002/388 2 ಸುಮಂಗಲಾ ತಂಗಡಗಿ ಸುರೇಶಬಾಬು ತಂಗಡಗಿ 4077 1734 6
622 KN-07-004-023-002/388 2 ಸುಮಂಗಲಾ ತಂಗಡಗಿ ಸುರೇಶಬಾಬು ತಂಗಡಗಿ 9469 2312 8
623 KN-07-004-023-002/388 2 ಸುಮಂಗಲಾ ತಂಗಡಗಿ ಸುರೇಶಬಾಬು ತಂಗಡಗಿ 10518 1734 6
624 KN-07-004-023-002/388 7 ರವಿ ಸುರೇಶಬಾಬು ತಂಗಡಗಿ ಸುರೇಶಬಾಬು ತಂಗಡಗಿ 10518 1734 6
625 KN-07-004-023-002/395 1 ಸಾಯಬಣ್ಣ ಆದವಾನಿ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಆದವಾನಿ 2993 1734 6
626 KN-07-004-023-002/395 1 ಸಾಯಬಣ್ಣ ಆದವಾನಿ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಆದವಾನಿ 3745 1734 6
627 KN-07-004-023-002/395 2 ಯಂಕಮ್ಮ ಆದವಾನಿ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಆದವಾನಿ 2993 1734 6
628 KN-07-004-023-002/395 2 ಯಂಕಮ್ಮ ಆದವಾನಿ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಆದವಾನಿ 3745 1734 6
629 KN-07-004-023-002/397 1 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೊಟಗಣಕಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೊಟಗಣಕಿ 2702 1734 6
630 KN-07-004-023-002/397 1 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೊಟಗಣಕಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೊಟಗಣಕಿ 3625 2312 8
631 KN-07-004-023-002/397 1 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೊಟಗಣಕಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೊಟಗಣಕಿ 4077 1734 6
632 KN-07-004-023-002/397 1 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೊಟಗಣಕಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೊಟಗಣಕಿ 9469 2312 8
633 KN-07-004-023-002/397 1 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೊಟಗಣಕಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೊಟಗಣಕಿ 10518 1734 6
634 KN-07-004-023-002/41 1 ರೇಣುಕಾ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ರೇಣುಕಾ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 4077 1734 6
635 KN-07-004-023-002/41 1 ರೇಣುಕಾ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ರೇಣುಕಾ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 10518 1734 6
636 KN-07-004-023-002/41 2 ಶಿವಣ್ಣ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ರೇಣುಕಾ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 4077 1734 6
637 KN-07-004-023-002/41 2 ಶಿವಣ್ಣ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ರೇಣುಕಾ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 10518 1734 6
638 KN-07-004-023-002/470 1 ಪರಶುರಾಮ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಪರಶುರಾಮ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 2702 1734 6
639 KN-07-004-023-002/470 1 ಪರಶುರಾಮ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಪರಶುರಾಮ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 3097 2312 8
640 KN-07-004-023-002/470 1 ಪರಶುರಾಮ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಪರಶುರಾಮ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 3625 2312 8
641 KN-07-004-023-002/470 1 ಪರಶುರಾಮ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಪರಶುರಾಮ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 4077 1734 6
642 KN-07-004-023-002/470 1 ಪರಶುರಾಮ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಪರಶುರಾಮ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 9469 2312 8
643 KN-07-004-023-002/470 2 ನಾಗಮ್ಮ ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಪರಶುರಾಮ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 2702 1734 6
644 KN-07-004-023-002/470 2 ನಾಗಮ್ಮ ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಪರಶುರಾಮ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 3097 2312 8
645 KN-07-004-023-002/470 2 ನಾಗಮ್ಮ ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಪರಶುರಾಮ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 3625 2312 8
646 KN-07-004-023-002/470 2 ನಾಗಮ್ಮ ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಪರಶುರಾಮ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 4077 1734 6
647 KN-07-004-023-002/470 2 ನಾಗಮ್ಮ ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಪರಶುರಾಮ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ 9469 2312 8
648 KN-07-004-023-002/471 1 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 2702 1734 6
649 KN-07-004-023-002/471 1 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 3623 2312 8
650 KN-07-004-023-002/471 1 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 9469 2312 8
651 KN-07-004-023-002/471 1 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 12117 1734 6
652 KN-07-004-023-002/471 2 ಶರಣಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 2702 1734 6
653 KN-07-004-023-002/471 2 ಶರಣಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 3623 2312 8
654 KN-07-004-023-002/471 2 ಶರಣಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 9485 2312 8
655 KN-07-004-023-002/471 2 ಶರಣಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 12117 1734 6
656 KN-07-004-023-002/472 1 ನೀಲಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬೂದಿಹಾಳ ನೀಲಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬೂದಿಹಾಳ 12117 1734 6
657 KN-07-004-023-002/473 1 ಆಕಾಶ ಬಾಗಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಆಕಾಶ ಬಾಗಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 2702 1734 6
658 KN-07-004-023-002/473 1 ಆಕಾಶ ಬಾಗಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಆಕಾಶ ಬಾಗಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 3623 2312 8
659 KN-07-004-023-002/473 1 ಆಕಾಶ ಬಾಗಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಆಕಾಶ ಬಾಗಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 9485 2312 8
660 KN-07-004-023-002/473 1 ಆಕಾಶ ಬಾಗಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಆಕಾಶ ಬಾಗಪ್ಪ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ 10518 1734 6
661 KN-07-004-023-002/474 1 ಲಚಮಣ್ಣ ಸಕರೆಪ್ಪ ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಲಚಮಣ್ಣ ಸಕರೆಪ್ಪ ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ 9485 2312 8
662 KN-07-004-023-002/476 1 ಭೀಮಣ್ಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಸರಕಲ್ಲ ಭೀಮಣ್ಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಸರಕಲ್ಲ 2702 1734 6
663 KN-07-004-023-002/476 1 ಭೀಮಣ್ಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಸರಕಲ್ಲ ಭೀಮಣ್ಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಸರಕಲ್ಲ 3623 2312 8
664 KN-07-004-023-002/476 1 ಭೀಮಣ್ಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಸರಕಲ್ಲ ಭೀಮಣ್ಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಸರಕಲ್ಲ 9485 2312 8
665 KN-07-004-023-002/477 1 ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಸರಕಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಸರಕಲ್ಲ 2702 1734 6
666 KN-07-004-023-002/477 1 ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಸರಕಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಸರಕಲ್ಲ 3097 2312 8
667 KN-07-004-023-002/477 1 ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಸರಕಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಸರಕಲ್ಲ 3623 2312 8
668 KN-07-004-023-002/477 1 ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಸರಕಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಸರಕಲ್ಲ 9485 2312 8
669 KN-07-004-023-002/477 1 ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಸರಕಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಸರಕಲ್ಲ 10518 1734 6
670 KN-07-004-023-002/477 2 ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಮಸರಕಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಸರಕಲ್ಲ 2702 1734 6
671 KN-07-004-023-002/477 2 ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಮಸರಕಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಸರಕಲ್ಲ 3097 2312 8
672 KN-07-004-023-002/477 2 ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಮಸರಕಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಸರಕಲ್ಲ 3623 2312 8
673 KN-07-004-023-002/477 2 ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಮಸರಕಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಸರಕಲ್ಲ 9485 2312 8
674 KN-07-004-023-002/477 2 ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಮಸರಕಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಸರಕಲ್ಲ 10518 1734 6
675 KN-07-004-023-002/478 1 ಕೀರ್ತಿ ಬ ಮಸರಕಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಬ ಮಸರಕಲ್ಲ 2702 1734 6
676 KN-07-004-023-002/478 1 ಕೀರ್ತಿ ಬ ಮಸರಕಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಬ ಮಸರಕಲ್ಲ 3097 2312 8
677 KN-07-004-023-002/478 1 ಕೀರ್ತಿ ಬ ಮಸರಕಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಬ ಮಸರಕಲ್ಲ 3623 2312 8
678 KN-07-004-023-002/478 1 ಕೀರ್ತಿ ಬ ಮಸರಕಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಬ ಮಸರಕಲ್ಲ 9485 2312 8
679 KN-07-004-023-002/478 1 ಕೀರ್ತಿ ಬ ಮಸರಕಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಬ ಮಸರಕಲ್ಲ 10518 1734 6
680 KN-07-004-023-002/479 1 ರೇಣುಕಾ ಯಂಕಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ರೇಣುಕಾ ಯಂಕಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ 2702 1734 6
681 KN-07-004-023-002/479 1 ರೇಣುಕಾ ಯಂಕಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ರೇಣುಕಾ ಯಂಕಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ 12544 1734 6
682 KN-07-004-023-002/489 1 ಮನೋಹರ ಶರಣಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮನೋಹರ ಶರಣಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 3623 2312 8
683 KN-07-004-023-002/489 1 ಮನೋಹರ ಶರಣಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮನೋಹರ ಶರಣಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 9485 2312 8
684 KN-07-004-023-002/499 1 ರಾಜಶೇಖರ ಕಂಟೆಪ್ಪ ಹಡಪದ ರಾಜಶೇಖರ ಕಂಟೆಪ್ಪ ಹಡಪದ 3749 1734 6
685 KN-07-004-023-002/499 4 ಬಸಮ್ಮ ಹಡಪದ ರಾಜಶೇಖರ ಕಂಟೆಪ್ಪ ಹಡಪದ 3749 1734 6
686 KN-07-004-023-002/502 1 ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ದ್ಯಾಪೂರ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ದ್ಯಾಪೂರ 2993 1734 6
687 KN-07-004-023-002/502 1 ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ದ್ಯಾಪೂರ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ದ್ಯಾಪೂರ 3745 1734 6
688 KN-07-004-023-002/502 1 ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ದ್ಯಾಪೂರ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ದ್ಯಾಪೂರ 4501 1734 6
689 KN-07-004-023-002/502 1 ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ದ್ಯಾಪೂರ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ದ್ಯಾಪೂರ 4672 1734 6
690 KN-07-004-023-002/502 1 ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ದ್ಯಾಪೂರ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ದ್ಯಾಪೂರ 5157 1734 6
691 KN-07-004-023-002/502 1 ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ದ್ಯಾಪೂರ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ದ್ಯಾಪೂರ 9485 2312 8
692 KN-07-004-023-002/502 1 ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ದ್ಯಾಪೂರ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ದ್ಯಾಪೂರ 12549 1734 6
693 KN-07-004-023-002/502 2 ಪರಶುರಾಮ ಬಸವರಾಜ ದ್ಯಾಪೂರ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ದ್ಯಾಪೂರ 12549 1734 6
694 KN-07-004-023-002/503 1 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 2993 1734 6
695 KN-07-004-023-002/503 1 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 3745 1734 6
696 KN-07-004-023-002/503 1 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 4501 1734 6
697 KN-07-004-023-002/503 1 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 4672 1734 6
698 KN-07-004-023-002/503 1 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 5157 1734 6
699 KN-07-004-023-002/503 1 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 12547 1734 6
700 KN-07-004-023-002/504 1 ಯಂಕೋಬ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಆದವಾನಿ ಯಂಕೋಬ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಆದವಾನಿ 2993 1734 6
701 KN-07-004-023-002/504 1 ಯಂಕೋಬ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಆದವಾನಿ ಯಂಕೋಬ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಆದವಾನಿ 3745 1734 6
702 KN-07-004-023-002/504 1 ಯಂಕೋಬ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಆದವಾನಿ ಯಂಕೋಬ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಆದವಾನಿ 4501 1734 6
703 KN-07-004-023-002/504 1 ಯಂಕೋಬ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಆದವಾನಿ ಯಂಕೋಬ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಆದವಾನಿ 4672 1734 6
704 KN-07-004-023-002/504 1 ಯಂಕೋಬ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಆದವಾನಿ ಯಂಕೋಬ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಆದವಾನಿ 5157 1734 6
705 KN-07-004-023-002/504 1 ಯಂಕೋಬ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಆದವಾನಿ ಯಂಕೋಬ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಆದವಾನಿ 12549 1734 6
706 KN-07-004-023-002/505 1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮಾನಶೆಪ್ಪ ಆದವಾನಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮಾನಶೆಪ್ಪ ಆದವಾನಿ 2993 1734 6
707 KN-07-004-023-002/505 1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮಾನಶೆಪ್ಪ ಆದವಾನಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮಾನಶೆಪ್ಪ ಆದವಾನಿ 3745 1734 6
708 KN-07-004-023-002/505 1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮಾನಶೆಪ್ಪ ಆದವಾನಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮಾನಶೆಪ್ಪ ಆದವಾನಿ 4501 1734 6
709 KN-07-004-023-002/505 1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮಾನಶೆಪ್ಪ ಆದವಾನಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮಾನಶೆಪ್ಪ ಆದವಾನಿ 4672 1734 6
710 KN-07-004-023-002/505 1 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮಾನಶೆಪ್ಪ ಆದವಾನಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮಾನಶೆಪ್ಪ ಆದವಾನಿ 5157 1734 6
711 KN-07-004-023-002/508 1 ಸಿದ್ರಾಮ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಿದ್ರಾಮ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 3097 2312 8
712 KN-07-004-023-002/508 1 ಸಿದ್ರಾಮ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಿದ್ರಾಮ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 3623 2312 8
713 KN-07-004-023-002/508 1 ಸಿದ್ರಾಮ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಿದ್ರಾಮ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 9485 2312 8
714 KN-07-004-023-002/508 2 ಪಾರ್ವತಿ ಸಿದ್ರಾಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಿದ್ರಾಮ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 2702 1734 6
715 KN-07-004-023-002/508 2 ಪಾರ್ವತಿ ಸಿದ್ರಾಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಿದ್ರಾಮ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 3097 2312 8
716 KN-07-004-023-002/508 2 ಪಾರ್ವತಿ ಸಿದ್ರಾಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಿದ್ರಾಮ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 3623 2312 8
717 KN-07-004-023-002/508 2 ಪಾರ್ವತಿ ಸಿದ್ರಾಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಿದ್ರಾಮ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 9485 2312 8
718 KN-07-004-023-002/510 1 ಶಿವರಾಜ ಸಂಗಪ್ಪ ತುರಕನಗೇರಿ ಶಿವರಾಜ ಸಂಗಪ್ಪ ತುರಕನಗೇರಿ 9485 2312 8
719 KN-07-004-023-002/512 1 ವಿದ್ಯಾಶ್ರಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಗುಂಡಲಗೇರಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಗುಂಡಲಗೇರಿ 9485 2312 8
720 KN-07-004-023-002/514 1 ಬೋರಮ್ಮ ನಿಂಬೆಣ್ಣ ಗುಂಡಾಪೂರ ಬೋರಮ್ಮ ನಿಂಬೆಣ್ಣ ಗುಂಡಾಪೂರ 12114 1734 6
721 KN-07-004-023-002/514 1 ಬೋರಮ್ಮ ನಿಂಬೆಣ್ಣ ಗುಂಡಾಪೂರ ಬೋರಮ್ಮ ನಿಂಬೆಣ್ಣ ಗುಂಡಾಪೂರ 12548 1734 6
722 KN-07-004-023-002/514 2 ಬಾಗಣ್ಣ ನಿಂಬೆಪ್ಪ ಗುಂಡಾಪೂರ ಬೋರಮ್ಮ ನಿಂಬೆಣ್ಣ ಗುಂಡಾಪೂರ 12114 1734 6
723 KN-07-004-023-002/514 2 ಬಾಗಣ್ಣ ನಿಂಬೆಪ್ಪ ಗುಂಡಾಪೂರ ಬೋರಮ್ಮ ನಿಂಬೆಣ್ಣ ಗುಂಡಾಪೂರ 12548 1734 6
724 KN-07-004-023-002/515 1 ಮಹಾದೇವಿ ಭೀಮನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಮಹಾದೇವಿ ಭೀಮನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 12114 1734 6
725 KN-07-004-023-002/515 1 ಮಹಾದೇವಿ ಭೀಮನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಮಹಾದೇವಿ ಭೀಮನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 12548 1734 6
726 KN-07-004-023-002/515 2 ಅನೀಲ ಪಾಟೀಲ ಮಹಾದೇವಿ ಭೀಮನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 12114 1734 6
727 KN-07-004-023-002/515 2 ಅನೀಲ ಪಾಟೀಲ ಮಹಾದೇವಿ ಭೀಮನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 12548 1734 6
728 KN-07-004-023-002/517 1 ಲಚ್ಚಪ್ಪ ಕಾಳಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಲಚ್ಚಪ್ಪ ಕಾಳಪ್ಪ ಹರಿಜನ 12114 1734 6
729 KN-07-004-023-002/517 1 ಲಚ್ಚಪ್ಪ ಕಾಳಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಲಚ್ಚಪ್ಪ ಕಾಳಪ್ಪ ಹರಿಜನ 12548 1734 6
730 KN-07-004-023-002/517 2 ನಾಗಮ್ಮ ಹರಿಜನ ಲಚ್ಚಪ್ಪ ಕಾಳಪ್ಪ ಹರಿಜನ 12114 1734 6
731 KN-07-004-023-002/517 2 ನಾಗಮ್ಮ ಹರಿಜನ ಲಚ್ಚಪ್ಪ ಕಾಳಪ್ಪ ಹರಿಜನ 12548 1734 6
732 KN-07-004-023-002/518 1 ಈಶಪ್ಪ ಕಾಳಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಈಶಪ್ಪ ಕಾಳಪ್ಪ ಹರಿಜನ 12114 1734 6
733 KN-07-004-023-002/518 1 ಈಶಪ್ಪ ಕಾಳಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಈಶಪ್ಪ ಕಾಳಪ್ಪ ಹರಿಜನ 12548 1734 6
734 KN-07-004-023-002/518 2 ಶಿವಮ್ಮ ಹರಿಜನ ಈಶಪ್ಪ ಕಾಳಪ್ಪ ಹರಿಜನ 12114 1734 6
735 KN-07-004-023-002/518 2 ಶಿವಮ್ಮ ಹರಿಜನ ಈಶಪ್ಪ ಕಾಳಪ್ಪ ಹರಿಜನ 12548 1734 6
736 KN-07-004-023-002/520 1 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಯಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಯಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ 12114 1734 6
737 KN-07-004-023-002/520 2 ರಾಯಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಯಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ 12114 1734 6
738 KN-07-004-023-002/521 3 ಮಂಜು ಶಾಂತಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ ಹರಿಜನ 12547 1734 6
739 KN-07-004-023-002/521 5 ಸೋನಾಲಿ ಮಂಜು ಚಲವಾದಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ ಹರಿಜನ 12547 1734 6
740 KN-07-004-023-002/522 1 ಸಾಹೇಬಣ್ಣ ಗುರಪ್ಪ ಬಳೂರಗಿ ಸಾಹೇಬಣ್ಣ ಗುರಪ್ಪ ಬಳೂರಗಿ 4077 1734 6
741 KN-07-004-023-002/522 1 ಸಾಹೇಬಣ್ಣ ಗುರಪ್ಪ ಬಳೂರಗಿ ಸಾಹೇಬಣ್ಣ ಗುರಪ್ಪ ಬಳೂರಗಿ 9485 2312 8
742 KN-07-004-023-002/524 1 ವಿಠಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಮಾರಲಭಾವಿ ವಿಠಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಮಾರಲಭಾವಿ 4077 1734 6
743 KN-07-004-023-002/53 2 ಮಲ್ಲಕಾಜುಱನ ಕದನಳ್ಳಿ ಭೀಮವ್ವ ಕದನಳ್ಳಿ 3097 2312 8
744 KN-07-004-023-002/53 2 ಮಲ್ಲಕಾಜುಱನ ಕದನಳ್ಳಿ ಭೀಮವ್ವ ಕದನಳ್ಳಿ 3623 2312 8
745 KN-07-004-023-002/53 2 ಮಲ್ಲಕಾಜುಱನ ಕದನಳ್ಳಿ ಭೀಮವ್ವ ಕದನಳ್ಳಿ 10518 1734 6
746 KN-07-004-023-002/86 2 ಅನಸುಬಾಯಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪ್ರಕಾಶ ಚಿಂಚೋಳಿ 3623 2312 8
747 KN-07-004-023-003/135 5 ಸಿದ್ದನಗೌಡ ರು ಪಾಟೀಲ ದೇವಿಂದ್ರಗೌಡ ರು ಪಾಟೀಲ 2994 1734 6
748 KN-07-004-023-003/135 5 ಸಿದ್ದನಗೌಡ ರು ಪಾಟೀಲ ದೇವಿಂದ್ರಗೌಡ ರು ಪಾಟೀಲ 4786 1734 6
749 KN-07-004-023-003/135 5 ಸಿದ್ದನಗೌಡ ರು ಪಾಟೀಲ ದೇವಿಂದ್ರಗೌಡ ರು ಪಾಟೀಲ 6349 1734 6
750 KN-07-004-023-003/135 5 ಸಿದ್ದನಗೌಡ ರು ಪಾಟೀಲ ದೇವಿಂದ್ರಗೌಡ ರು ಪಾಟೀಲ 9012 1734 6
751 KN-07-004-023-003/135 5 ಸಿದ್ದನಗೌಡ ರು ಪಾಟೀಲ ದೇವಿಂದ್ರಗೌಡ ರು ಪಾಟೀಲ 12544 1734 6
752 KN-07-004-023-003/135 6 ಮಹಾದೇವಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ ದೇವಿಂದ್ರಗೌಡ ರು ಪಾಟೀಲ 2994 1734 6
753 KN-07-004-023-003/135 6 ಮಹಾದೇವಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ ದೇವಿಂದ್ರಗೌಡ ರು ಪಾಟೀಲ 4786 1734 6
754 KN-07-004-023-003/135 6 ಮಹಾದೇವಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ ದೇವಿಂದ್ರಗೌಡ ರು ಪಾಟೀಲ 6349 1734 6
755 KN-07-004-023-003/135 6 ಮಹಾದೇವಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ ದೇವಿಂದ್ರಗೌಡ ರು ಪಾಟೀಲ 9012 1734 6
756 KN-07-004-023-003/135 6 ಮಹಾದೇವಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ ದೇವಿಂದ್ರಗೌಡ ರು ಪಾಟೀಲ 12544 1734 6
757 KN-07-004-023-003/136 1 ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಸಿ ಕಾಳಗಿ ಶುವಪುತ್ರಪ್ಪ ಸಿ ಕಾಳಗಿ 12117 1734 6
758 KN-07-004-023-003/138 1 ಬಾಲಪ್ಪ ಬ ಅಮಲ್ಯಾಳ ಬಾಲಪ್ಪ ಬ ಅಮಲ್ಯಾಳ 3393 1734 6
759 KN-07-004-023-003/138 1